Esimese Eesti kvaliteediauhinna sai Elcoteq

 (1)
Elcoteq
Elcoteq
Finalistidena märkis žürii lisaks ära gaasimüüja ASi Eesti AGA ja automaatikaseadmete valmistaja OÜ JOT Eesti, parimaks avaliku sektori organisatsiooniks tunnistati Lennuliiklusteeninduse AS ja parimaks väikeettevõtteks ehitusfirma ASi Koger & Partnerid.

Parima iseseisva ettevõtte tunnustuse pälvisid mööblitootja AS Thulema ning uste ja akende tootja AS Viking Window. Kvaliteediauhinnale kandideeris 15 ettevõtet, teatas ETAle Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kommunikatsioonijuht Raimond Made.

Žürii esindaja, EASi juhatuse liikme Alar Kolgi sõnul sai Elcoteq Tallinna puhul otsustavaks sõltumatute ekspertide poolt antud punktiskoor, ettevõtte orienteeritus kvaliteedijuhtimise põhimõtetele ning pühendumus kvaliteedijuhtimisele ja selle pidevale täiustumisele.

EASi ekspordiagentuuri juhataja Lea Kroonmann ütles ETAle, et tegemist on Euroopa riikide eeskujul antava kõrge tunnustusega auhinnaga, millega ettevõtted ja organisatsioonid saavad end ka välismaal tutvustada. Auhinda antakse välja esimest aastat ja auhindamist kavatsetakse hakata korraldama igal aastal.

Kvaliteediauhinna konkursil hinnati eelkõige ettevõtete juhtimiskvaliteeti. Selleks pidid ettevõtted koostama taotlusdokumendi, mis sisaldas enesehindamist Eesti Kvaliteediauhinna mudeli kriteeriumide alusel. Esitatud dokumenti vaagisid sõltumatud eksperdid, kelle poolt antud hinnang väljendus nii punktiskoorina kui tugevusi ja parendamist vajavaid valdkondi sisaldava kirjaliku tagasisidena erinevate teemade lõikes. Ekspertide poolt antava tagasiside aluseks oli nii ettevõtte enda poolt koostatud enesehindamisaruanne kui ettevõtte külastuse käigus saadud informatsioon.

EASi ekspordiagentuuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Kvaliteediühingu koostöös läbi viidava kvaliteediauhinna konkursi kaudu toetab riik kaasaegsete juhtimiskontseptsioonide rakendamist Eestis ja tunnustab väljapaistvaid tulemusi saavutanud organisatsioone. Kvaliteediauhinna konkursside kaugemaks eesmärgiks on suurendada Eesti konkurentsivõimet tervikuna.