Estonian Airi endised töötajad nõuavad Nordicalt kokku 1,7 miljonit eurot hüvitist

 (49)
Estonian Airi pankrotivara
Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

AS-i Estonian Air endiste töötajate esindajad vandeadvokaadid Jüri Sirel ja Kalle-Kaspar Sepper kinnitavad, et Estonian Airi endised töötajad nõuavad kohtu kaudu 1,7 miljonit eurot.

Ärileht avaldab töötajaid esindava vandeadvokaadi Jüri Sireli selgitused täismahus:

"66 Estonian Airi (EA) (pankrotis) endist töötajat esitasid käesoleva aasta märtsi alguses ühise hagiavalduse aktsiaseltsi Nordic Aviation Group (NAG) vastu ettevõtte ülemineku tuvastamise ja võlgnevuse tasumise nõudes summas 1 741 009,56 eurot. Nõude summa moodustub 66 EA endise töötaja poolt EA pankrotimenetluses esitatud nõuetest, mis koosnevad peamiselt saamata jäänud töötasudest, puhkusetasudest ja töölepingu ülesütlemise hüvitistest. Peale hagi esitamist on 7 hagejat otsustanud menetluses siiski mitte osaleda ning seega on praeguse seisuga hagi menetlusse võetud 59 hageja osas.

Tegemist on äärmiselt mahuka vaidlusega, mida rahastab hagejate poolelt suures ulatuses DAS Õigusabikulude Kindlustuse AS, kellega oli paljudel töötajatel sõlmitud kindlustuslepingud. Ilma kindlustuse toeta oleks hagejatel kui eraisikutel sellise mastaabiga kohtuvaidluse alustamine suurettevõtte vastu käinud üle jõu.

Hagejate hinnangul toimus lennundusettevõtte üleminek ettekavatsetult ja täpselt planeeritult ning NAG ongi valdavalt rajatud endise EA baasil.
Seotud lood:

Hagiavalduses esitatud seisukohtade ja tõendite kohaselt on tegutsev lennundusettevõte EA-lt NAG-ile üle läinud ning sellest tulenevalt vastutab kõikide töötajate nõuete eest solidaarselt ka NAG kui ettevõtte omandaja. Hagejate hinnangul toimus lennundusettevõtte üleminek ettekavatsetult ja täpselt planeeritult ning NAG ongi valdavalt rajatud endise EA baasil. Nimetatud asjaolu kinnitavad muu hulgas omanike ja juhtorganite liikmete kattumine, sisulise majandustegevuse üleminek, täpselt samade lendudega jätkamine, juhtivtöötajate üleminek, õhusõidukite üleminek, koostööpartnerite ja lepingute üleminek ja palju muud.

Käesoleva seisuga on NAG-i poolt esitatud kohtule taotlus kogu kohtuprotsessi kinniseks kuulutamiseks ja kõikidelt hagejatelt võimalike menetluskulude katteks rahalise tagatise summas 154 080 eurot tasumiseks. Järgmisena asubki kohus lahendama NAG-i poolt esitatud taotlusi ning alles peale seda saab kohus hakata millalgi tegelema vaidluse sisulise poolega".