Ettevõtjad seljatasid lõplikult Tallinna müügimaksu

 (43)
Statoili juht Kai Realo
Statoili juht Kai RealoFoto: Karin Kaljuläte

Riigikohus ei võtnud menetlusse Tallinna linna kassatsioonikaebust, mis tähendab, et aktsiisikaupade müügimaksu ebaseaduslikuks tunnistatud kohtuotsus on lõplikult jõustunud.

Tallinna ringkonnakohtu päringu alusel vaagis müügimaksu küsimust varem ka Euroopa Kohus. Sealt saabus otsus, et Tallinna müügimaks on Euroopa Liidu õigusega ja aktsiisidirektiiviga vastuolus, tänavu märtsis. Ärileht kirjutas sellest pikemalt siin.

Konkreetse vaidluse osapooled oli Statoil Fuel & Retail Eesti AS ja Tallinna Ettevõtlusamet.

„Euroopa Kohtu otsus on väga olulise tähtsusega. Tegemist ei ole memo või mõtisklusega, vaid Eesti kohtutele kohustusliku juhisega,“ kommenteeris vaidluses Statoili esindanud advokaadibüroo Sorainen partner ja Tartu Ülikooli EL õiguse dotsent Carri Ginter kevadel.

Euroopa Kohtu otsus tähendab, et ebaseaduslikult kogutud maks koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kinnitas pärast kevadist kohtuotsust, et Euroopa Kohtu lahend on küll oluline, aga ei anna siiski alust müügimaksu tagastamiseks, sest esinevad täiendavad alused kaebuste rahuldamata jätmiseks. Linna hinnangul on ettevõtjad maksukulu kandnud edasi tarbijale, kes on reaalselt müügimaksu ettevõtjatele tasunud. Müügimaksu tagastamine tähendaks linna hinnangul ettevõtjate alusetut rikastumist, mis ei ole põhjendatud, mistõttu linn jätkas ka kohtuvaidlust.

Seotud lood:

Müügimaks kehtis Tallinnas kohaliku maksuna 1. juunist 2010 kuni 31. detsembrini 2011.

Statoil andis Tallinna linna kohtusse 2011. aastal, esitades halduskohtule palve tühistada Tallinna ettevõtlusameti aasta varem 19. oktoobril ja 9. novembril tehtud otsused maksu mittetagastamise kohta.

Müügimaks kaotati riigikogus vastu võetud seadusega ja pärast seda on mitmed ettevõtjad nõudnud tasutud müügimaksu tagastamist seoses selle vastuoluga Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega.