Ettevõtjad tervitavad riigi kokkuhoiuplaane

 (1)

Eesti suuremad ettevõtlusorganisatsioonid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tööandjate Keskliit tervitavad valitsuse tänast heakskiitu 2008. aasta lisaeelarve eelnõule.

Eriti oluliseks peame 3,2 miljardi kroonist kulude kärbet, teatasid ettevõtlusorganisatsioonid.

Samuti tervitavad ettevõtlusorganisatsioonid rahandusminister Ivari Padari ettepanekut järgmise aasta eelarves saavutada 8%-line halduskulude vähendamine võrreldes käesoleva aasta eelarvega. See on oluline sõnum – kokkuhoid ja reorganiseerimine ei oota ees mitte ainult ettevõtteid vaid ka ministeeriume ja riigiameteid.

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman sõnas kommentaariks: „Avalik sektor on seni harjunud tegema vaid kasvavaid eelarveid, aastaid pole kahtluse alla seatud ühe või teise tegevuse vajalikkust või otstarbekust. Tänane maksulaekumine annab põhjuse ja võimaluse kriitiliselt üle vaadata riigi kulud, olemasolevad ametikohad ning tõsta eelarvevahendite kasutamise efektiivsust, erasektor teeb seda jooksvalt kogu aeg.“

8-10 protsendiline kulude kokkuhoid ei peaks puudutama ainult keskvalitsuse kulusid vaid ka kohalikke omavalitsusi, kellede eelarved on viimastel aastatel jõudsalt kosunud. „Tänane eelarveseis ja kokkuhoiuvajadus on lisandunud haldusreformi läbiviimise põhjenduste pikka nimekirja,“ lisas Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi.