Ettevõtlusõpe ei koolita firmajuhiks, vaid hakkajaks inimeseks


Ettevõtlusõpe ei koolita firmajuhiks, vaid hakkajaks inimeseks
Aasta ettevõtluse edendaja 2018. aastal oli Põlva Gümnaasium.Foto: Põlva gümnaasium

Haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul ei ole ettevõtlusõppe edendajate suurimaks saavutuseks sugugi üksnes arvukad õpilasfirmad ja tulevased tippjuhid. Pigem tõstab ettevõtlik kool õpilaste võimet saada elus hakkama ning parandab kooli mainet ja rahalist seisu, kinnitab ta.

„Meie ettevõtlusõppe programm „Edu ja tegu” asub taas välja selgitama tänavusi parimaid ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid ning silmapaistvaid ettevõtlusõppe edendajaid ja mentoreid. Tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle tegevus julgustab koolinoori olema leidlikud ning käivitama põnevaid kogukonna- või äriprojekte,“ sõnas programmi eestvedaja.

Tema sõnul ootab ministeerium kuni 25. oktoobrini kandidaate tunnustustele viies kategoorias.

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvib mistahes aine õpetaja, kes on suutnud oma õppeaine raames ettevõtlikkusele rõhku panna. Näiteks tekitanud õpilastes suuremat õpiõhinat sellega, et paneb nad erinevaid ideekavandeid välja töötama ning projektiplaane ja eelarveid koostama.

„Õpilased võiksid juba põhikoolis käsitleda näiteks eesti keele tunnis seda, mida tähendab kirjaniku elukutse: kuidas panna hinda oma loomingule ning koostada raamatu välja andmise plaani ja eelarvet, mis on intellektuaalne omand ja miks seda kaitsma peab? Igas õppeaines on ju võimalik luua kasulik seos igapäevaeluga ja avardada nii õpilaste maailma. Mullune aasta ettevõtlik õpetaja, kolmes Eesti koolis ettevõtlusõpetajana tegutsev Elbe Metsatalu kinnitab, et ettevõtliku kooli metoodika paneb aktiivselt kaasa lööma ka need õpilased, kes muidu õppeedukusega ei hiilga ning pigem tunde segama kipuvad,“ tõdes Kristi Ploom.

Aasta ettevõtliku õppuri tunnustuse pälvib koolinoor või üliõpilane, kes on eeskujuks sellega, et on käivitanud üksi või meeskonnas mõne õpilasfirma, algatanud huvitava kogukonnaprojekti, korraldanud meeleoluka ürituse või muul moel initsiatiivikusega silmapaistvaid tulemusi saavutanud.

„Möödunud aastal pälvis tunnustuse Tallinna 21. kooli õpilane Merilin Priilinn-Türk. Tema juhitud õpilasfirma Best Ice tootis Kalevi kommidega jäätiseid ning sõlmis Eesti suurima magusatootjaga ka koostöölepingu. Best Ice’i jäätistest inspireerituna on nüüd poelettidel saadaval Balbiino Maiuspala jäätis. Kuid ettevõtlikud õppurid on lavastanud ka muusikale ja filme, korraldanud meelelahutusüritusi, organiseerinud oma küla eri objektide ehitamist või renoveerimist. Nad teevad kõikvõimalikke projekte, millest võidavad nii noored ise, kool kui ka kohalik omavalitsus,“ tõi programmijuht näiteid.

Aasta ettevõtluse edendaja tiitel omistatakse koolile või muule organisatsioonile, mis on paistnud silma sellega, et hoogustab igal moel noorte julget pealehakkamist ja ettevõtlikku tegutsemist. Kristi Ploomi sõnul pälvis möödunud aastal selle tunnustuse Põlva gümnaasium, kus pakutava majandus- ja ettevõtlusõppe ning turunduse aine raames on sündinud kolme aasta jooksul ligi 40 õpilasfirmat.

„Kuna ettevõtlikud koolid köidavad õpilasi rohkem, on koolidel võimalus pearaha toel oma rahalist seisu parandada. Kindlasti soovime ettevõtluse edendajatena näha veel laiemat ringi organisatsioone, näiteks ka noortekeskusi ja huvikoole. Miks ka mitte ettevõtjaid, kes annavad koolides valikaineid, osakoormusega tunde või teevad koolidega praktilisi ühisprojekte,“ rääkis ministeeriumi esindaja.

Aasta ettevõtluse mentori tiitli pälvib ettevõte või töötaja, kes on julgustanud õppureid ettevõtlikke ideid looma ja neid ellu viima. „Eelmisel aastal pälvis selle tiitli Ander Hindremäe, kes on Tallinna lennujaama infoteeninduse juht ning juhendab, nõustab, innustab ja jagab iganädalaselt oma teadmisi ettevõtlushuvilistele õpilastele. Ta on juhendanud praeguseks juba ligi 40 õpilasfirmat,“ rääkis Kristi Ploom.

2018. aastal tunnustuse pälvinud (vasakult): programmi „Edu ja tegu” aasta tegija Jane Mägi, aasta ettevõtlik õpetaja Elbe Metsatalu, ettevõtlusõppe edendaja Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi, parim mentor Ander Hindremäe, ettevõtlik õppur Merilin Priilinn-Türk. Foto: Põlva gümnaasium

Lisaks saab novembris tunnustuse ka ettevõtlusõppe programmi aasta tegija, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse.

„Ettevõtlusõppe programmist on ühel või teisel moel osa võtnud juba üle 360 kooli ehk kolm korda rohkem õppeasutusi, kui algselt eesmärgiks seadsime. See on väga suurel määral nende inimeste teene, kes on võtnud programmi edenemise ja noorte ettevõtlikkuse endale südameasjaks. Näiteks möödunud aastal tunnustasime aasta tegija tiitliga Kuressaare ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetajat Jane Mägit. Tema paistab silma sellega, et otsib pidevalt uusi võimalusi, kuidas siduda ettevõtlust ja ettevõtlikkust kutseharidusega. Ta julgustab õpilasfirmade tegevust, kaasab hulgaliselt koostööpartnereid õppe mitmekesistamisse ning lööb kaasa õppematerjalide väljatöötamises,“ ütles ettevõtlusõppe programmi juht.

Haridus- ja teadusministeerium ootab kandidaate ettevõtlusõppe edendajate tunnustamiseks 25. oktoobrini. Statuudiga saab tutvuda ja kandidaate esitada siit.

Programmist
Üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidele suunatud ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu” viiakse ellu haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel ning Euroopa Sotsiaalfondi toel. Programm annab haridusasutustele võimaluse liituda nii ettevõtliku kooli kui Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmiga ja osaleda õpetajatele ning õppuritele suunatud koolitustel ja seminaridel.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.