Euroopa Komisjon andis Muuga LNG terminaalile heakskiidu

 (10)
Arnout Lugtmeijer
Arnout LugtmeijerFoto: Ilmar Saabas

Muugale kavandatav regionaalne veeldatud maagaasi ehk LNG terminal pälvis praeguseks tühistatud Soome Gasum projekti järel kõrgeima hinde tasuvusuuringus, kus Euroopa Komisjoni BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) gaasi töögrupp hindas Läänemere piirkonna Euroopa ühishuvi projekte. Muugale rajatava Tallinna LNG Terminali partnerettevõtte Vopak E.O.S. kinnitusel annab see tugeva aluse regionaalse projekti edasiarendamisele Muuga sadamas, teatas Vopak E.O.S.

“Koninklijke Vopak ja Vopak E.O.S. realiseerivad koostöös Tallinna Sadamaga gaasi julgeolekuvaru ja regionaalse terminali projekti. Projekt viiakse ellu etapiviisiliselt, kooskõlas piirkonna turunõudluse ja regiooni gaasijulgeoleku vajadustega. Tallinna LNG terminali projekt on lülitatud BEMIP-i gaasi ühishuvi projektide (projects of common interest) nimekirja ja selle ettevalmistamiseks menetleb Jõelähtme vald Tallinna Sadama poolt algatatud regionaalse LNG terminali teemaplaneeringut,” ütles Vopak E.O.S.-i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer.

Lugtmeijer tõi esile, et Tallinna LNG Terminal on sobiv lahendus, et rajada Eestile gaasi julgeolekuvaru tagav LNG terminal ja siduda Eesti gaasitaristu regiooni omaga.

„Peamine eesmärk on gaasi julgeolekuvaru tagamine, gaasi tarneallikate mitmekesistamine ja toimiva gaasituru loomine – seda otstarvet täidab LNG terminal ja mida varem, seda parem. Plaanime käivitada Tallinna LNG terminali punkerdamise võimekusega esimese etapi Muugal juba 2017. aastal ning kooskõlas Balticconnectori valmimise ajakavaga laiendada seda regionaalse LNG terminali nõuetele vastavaks aastaks 2019.“

Lugtmeijer rõhutas, et Muuga sadama olemasolev infrastruktuur oma kaasaegsete kaide ja süvaveeakvatooriumiga võimaldab seal välja ehitada LNG terminali, ilma et peaks laiendama sadama taristut. „Tallinna LNG terminal on strateegiline projekt gaasi julgeolekuvaru tagamisel ning seda tuleb arendada avaliku ja erasektori tihedas koostöös,“ rõhutas Lugtmeijer.