Euroopa Komisjon trahvis panku kartellikokkulepete eest 1,7 miljardi euroga

 (1)
Euroopa Komisjon trahvis panku kartellikokkulepete eest 1,7 miljardi euroga

Euroopa Komisjon trahvis kaheksat panka kokku 1,7 miljardi euroga ebaseaduslike kartellide moodustamise eest intressimäärade manipuleerimise eesmärgil.

Kartellid tegutsesid finantsderivatiivide turgudel. Finantsderivatiivid on tooted, mida kasutatakse intressimäärade muutumisest tekkivate riskide maandamiseks, vahendab BBC News.

Kaks panka kaheksast, Barclays ja UBS, vabastati rahalisest karistusest kartellide olemasolu paljastamise eest.

Euroopa Komisjoni teatel on šokeeriv, et konkureerivad pangad osalesid sellises salakokkuleppes.

Mitmed pangad osalesid manipuleerimises intressimääradest sõltuvate toodetega, mis on mõeldud peegeldama pankadevahelise laenamise hinda eurodes. Teine grupp panku leppis kokku Jaapani jeenil põhinevate toodete hindades.

Mõnesid panku trahviti hinnakokkulepete eest mõlematel turgudel.

Lisaks Barclaysile ja UBS-ile osalesid kartellides veel RBS, Deutsche Bank, mille trahv oli kõige suurem – 725,36 miljonit eurot, Société Générale, JP Morgan, Citibank ja maaklerifirma RP Martin.

Trahvimääras ei ole kokku lepitud, kuid uurimise all on veel HSBC ja Crédit Agricole ning JP Morgan, mis aktsepteeris trahvi ühel turul, kuid mitte teisel kartellis osalemise eest.