Euroopa lennundussektori kasvu takistavad läbilaskevõime, tõhususe ja ühenduvusega seotud piirangud

 (2)
Euroopa lennundussektori kasvu takistavad läbilaskevõime, tõhususe ja ühenduvusega seotud piirangud
Foto: Ilmar Saabas

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue lennundusstrateegia, et tagada Euroopa lennundussektori konkurentsivõime püsimine ja suutlikkus kasutada ära maailmamajanduse kiirest muutumisest tulenevaid võimalusi.

„Euroopa lennundus seisab silmitsi mitmete probleemidega ja täna vastu võetud strateegias on esitatud terviklik ja tulevikkuvaatav tegevuskava meie lennundussektori edumaa hoidmiseks,” sõnas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc pressiteenistuse vahendusel.

"Tegevuskava aitab uute investeerimis- ja ärivõimaluste kaudu säilitada ettevõtjate konkurentsivõime ning võimaldab neil jätkusuutlikult kasvada. Euroopa kodanikud saavad kasu ka suuremast valikust, odavamatest hindadest ning kõrgeimast ohutuse ja turvalisuse tasemest," lisas ta.

Euroopa Liidu juhtrolli kindlustamiseks rahvusvahelises lennunduses tuleb Euroopa lennundussektorile anda võimalus siseneda uutele kasvavatele turgudele. Selle saavutamiseks soovib komisjon sõlmida maailma olulisemate riikide ja piirkondadega lennunduslepingud. Nii paraneb juurdepääs turule, Euroopa ettevõtjatele tekivad uued ärivõimalused ja samas on tagatud õiglased ja läbipaistvad turutingimused.

Reisijate õigused on jätkuv prioriteet

ELi lennundussektori kasvu takistavad läbilaskevõime, tõhususe ja ühenduvusega seotud piirangud. Euroopa õhuruumi killustatus läheb aastas hinnanguliselt maksma vähemalt viis miljardit eurot ning tähendab suuremat kütusekulu ja CO2-heidet. ELi lennujaamade läbilaskevõime piiratuse tõttu võib 2035. aastaks jääda loomata kuni 818 000 töökohta.

Seotud lood:

Sellest lähtuvalt rõhutab komisjon vajadust viia lõpule ühtse Euroopa taeva projekt, optimeerida suurima sõitjate arvuga lennujaamade kasutust ning jälgida ELi-siseseid ja ELi-väliseid lennuühendusi, et teha kindlaks puudused.

Esmatähtsaks ülesandeks on komisjon seadnud ka ELi kõrgete standardite säilitamise lennuohutuse ja -julgestuse, keskkonna, sotsiaalküsimuste ja reisijate õiguste valdkonnas. Muu hulgas esitatakse ettepanekud ELi ohutuseeskirjade ajakohastamiseks, et tulla toime lennuliikluse mahu kasvuga.

Lennunduse arengu tõukejõuks on innovatsioon ja digitaaltehnoloogia ning uues strateegias tehakse ettepanek võtta vastu eeskirjad droonidega seotud võimaluste ära kasutamiseks.

Eeskirjadega tagataks lennundussektori ohutus ja õiguskindlus ning nendes käsitletaks eraelu puutumatuse ja andmekaitse, julgeoleku ja keskkonnaga seotud murekohti.