Euroopa põllumeeste organisatsioon asus Balti riikide huve kaitsma

 (4)
Euroopa põllumeeste organisatsioon asus Balti riikide huve kaitsma
Foto: Andres Putting

Euroopa põllumajandustootjate ja –ühistute katusorganisatsioon COPA-COGECA kinnitas neljapäeva õhtul oma seisukoha Euroopa Liidu (EL) ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, millega organisatsioon asus ühtlasi Balti riikide huvide kaitsele põllumajandustoetuste osas.

Organisatsioon on seisukohal, et komisjoni ettepanek otsetoetuste ümberjaotamise osas liigub õiges suunas, kuid see nõuab siiski jätkuvaid läbirääkimisi, kuna mitmetes liikmesriikides, eriti Balti riikides, jääb hektaritoetuse tase ikkagi oluliselt madalamaks EL-i keskmisest, teatas põllumajandus-kaubanduskoda.

"Tuleb tagada kõikide põllumeeste õiglane ja võrdne kohtlemine, võttes arvesse erinevusi tingimustes," seisab dokumendis.

Põllumajandus-kaubanduskoja teatel on konkreetsete riikide eraldi nimetamine organisatsiooni ametlikus ühisseisukohas esmakordne ning sellele eelnes Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide tugev ja koordineeritud selgitustöö, samuti Balti riikide keerulise olukorra selgitamine ministrite ja diplomaatilisel tasandil.

Peamiselt uute liikmesriikide tugev vastuseis varem väljapakutud sõnastusele ei võimaldanud organisatsioonil oma seisukohta detsembri alguses heaks kiita, nagu algselt oli kavandatud.

Viimase kahe kuu jooksul toimusid intensiivsed läbirääkimised, et dokument saaks siiski valdava enamuse liikmesorganisatsioonide toetuse. Lõplikku kompromisssõnastust olid neljapäeval valmis toetama ka mitmed riigid, kelle toetused ümberjagamise tulemusel tulevikus vähenevad, märkis koda oma teates.

Koja hinnangul on Balti riikide nimetamine dokumendis siiski vaid esimene konkreetne samm lõppeesmärkide saavutamisel ning Baltimaade madalate otsetoetuste võrdsustamine teiste liikmesriikide põllumeeste toetustasemetega nõuab jätkuvalt läbirääkimisi ja selgitustööd erinevatel tasanditel eeloleva aasta jooksul.

COPA-COGECA on EL-i põllumajandustootjate ja –ühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab kokku 76 EL-i riikide põllumajandusorganisatsiooni. Organisatsiooni seisukohad on EL-i institutsioonidele oluliseks sisendiks ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel.