EVEA viskas väikeettevõtetele päästerõnga seadusandliku praagi vastu

 (8)
MARINA KAAS
MARINA KAASFoto: Arno Mikkor

Teisipäeval toimunud EVEA üldkogu pöördus ettevõtlusminister Liisa Oviiri poole üleskutsega esitada kiirendatud korras Eesti Vabariigi valitsusele nn „väikeste- ja keskmiste ettevõtete (VKE) testi“ rakendamise eelnõu, millega tehakse kohustuslikuks iga uue või muudetava normatiivakti mõju hindamist väike- ja keskmistele ettevõtetele.

Seadusandluse mõjuanalüüsi spetsiifiliselt, väiksematele ettevõtetele, näeb ette Euroopa Väikeettevõtluse Määrus („Small Business Act for Europe“), kuna väikeettevõtetel tekib reeglina suurem suhteline kulu ja halduskoormus seoses seadustest tulenevate nõuete täitmisega.

EVEA alustas, koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, VKE Testi metoodika väljatöötamist 2013 aastal ning 2015 a. suveks oli see testitud ning üle antud ministeeriumile koos ettepanekuga selle ametlikuks rakendamiseks.

Testimisel kasutati väikeettevõtjate jaoks selle perioodi „kuumi teemasid“, nagu sõiduautode maksustamise muudatus ja pakendiseaduse muudatus, mille puhul arvutati välja m.h. ettevõtjate rahaline ja ajaline kulu seoses plaanitavate muudatustega.

Eesti VKE Testi ühe autori, EVEA asepresident Marina Kaasi sõnul, „VKE Test on väikeettevõtjatele omamoodi kindlustus seadusandliku praagi vastu, aga samuti on see seadusandjale üks instrument halbade otsuste vältimiseks“.

EVEA üldkogu soovib oma pöördumisega kiirendada VKE testi rakendamist Eestis, kuigi oleme jäämas sellega juba EL viimaste riikide hulka, kes seda süsteemi ei ole veel kasutusele võtnud.

„Oleme veendunud, et see oluliselt parandab seadusloome kvaliteeti, samuti usume, et VKE testi rakendamine leiab laialdast toetust poliitiliste jõudude poolt nii Valitsuses kui Riigikogus“, seisab väikeettevõtjate esindusorganisatsiooni pöördumises oma valdkonna ministri poole.