Finantsinpesktsioon: Danske rahapesu uurimises jõuti samadele järeldustele, mis meie oma kontrollide käigus

 (14)
Õiguskomisjon
õiguskomisjonis – Danske Banki rahapesu juhtumi vastutusest,Kilvar KesslerFoto: Tiit Blaat

Danske Bank A/S avaldas täna kokkuvõtte oma sisejuurdluse raportist, mis käsitleb mitteresidentide teenindamist Danske panga Eesti filiaalis. Finantsinspektsiooni sõnul jõudsid nemad aastatel 2007-2015 läbiviidud kontrollide käigus samadele tulemustele.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessler ütles, et Danske panga sisejuurdluse raport kinnitab finantsinspektsiooni poolt 2007-2015 läbiviidud kontrollide tulemusi Danske panga Eesti filiaalis. "Raportis kirjeldatakse olulisi puudujääke Danske panga organisatsioonis, kus riskiisu ja riskikontroll ei olnud tasakaalus," ütles ta. „Tutvume põhjalikult raportiga ning otsustame edasised sammud koos põhijärelevalvajaks oleva Taani finantsjärelevalveasutusega."

Vaatamata finantsinspektsiooni kontrollidele käis Danske panga Eesti filiaalis nimetatud perioodil läbi ligi 150-200 miljardit eurot mitte-residentide raha. "Finantsinspektsiooni töö finantsasutuste riskikontrollisüsteemide järelevalves on jätkunud ja jätkub ka pärast kõne all olevat Danske juhtumit. Finantsinspektsioon on muu hulgas järjest arendanud finantsjärelevalve metoodikat, suurendanud oluliselt kohapealsete kontrollide arvu ning rõhutanud teema olulisust finantsvahendajate tippjuhtidele," teatas inspektsioon tänaste uudiste valguses.

Täna avalikustatud raportist selgus, et 42 Eesti Danske Banki osakonna töötaja käitumine oli kahtlane ning kaheksa endise töötaja osas saatis pank kuriteoteate.

Seotud lood:

„Finantsinspektsiooni tegutsemist on turul tunda ja sellel on konkreetsed tagajärjed,“ arvas Kessler. „Aastatel 2014 ja 2015 toimunud Danske panga kaasuse lahendamine ning selleks vajaliku tõendusmaterjali kogumine oli finantsinspektsioonile, arvestades finantsjärelevalvel olevaid andmeid ja õigusi, suureks väljakutseks. Oleme lisaks Danske juhtumile jõulise finantsjärelevalve tulemusena lahendanud viimastel aastatel mitu olulist riski Eesti turul."

On oluline märkida, et täna avaldatud uurimise viis läbi advokaadibüroo Bruun & Hjejle.

Kessleri sõnul töötab finantsjärelevalve järeleandmatult, et siinne turg oleks läbipaistev ja jätkusuutlik ka edaspidi. "Käesolev juhtum näitab, et oluline on toimiv rahvusvaheline koostöö nii finantsjärelevalvete kui õiguskaitseorganite vahel,“ lisas ta.