Finantsinspektsioon ähvardab Danske vastu menetlust alustada

 (128)
Danske Balti üksuse juht Ivar Pae
Danske Balti üksuse juht Ivar PaeFoto: Rauno Volmar

Taani suurim pank Danske sulges 2013. aastal 20 Vene kliendi kontod, kui ilmnes, et läbi panga Eesti haru toimus ebaseaduslik raha liigutamine, kirjutab Guardian. Läbi nende kontode liigutati FSB ja Putini enda perekonna raha, selgub vilepuhuja raportist. Finantsinspektsioon teatas nüüd, et võib alustada menetlust, et kontrollida, kas Danske on nende eest infot varjanud.

Danskes hoidis oma raha näiteks Londonis registreeritud Lantana Trade LLP, mis väitis Ühendkuningriigi äriregistrile, et on nö "talveunes" ettevõte. Tegelikult tegi Lantana igapäevaselt miljonites eurodes ülekandeid. Lantana Danske konto avati 2012. aasta lõpus ja see tegutses 11 kuud.

Lantana ja teiste Ühendkuningriiki registreeritud sarnaste firmade tegelikud kasusaajad olid Vene kodanikud, kes varjasid oma identiteeti Marshalli saartel ja Seišellidel asunud varifirmade rägastiku kaudu.

Danske Eesti haru juhid said vihje, et Lantana on lähedalt seotud vähetuntud Promsberbankiga, mis asub Moskva lähedal Podolskis. Promsberbanki nõukogus oli ka Putini enda nõbu Igor Putin. Panga suurosanik oli FSB-ga seostatud Alexander Grigorjev, suurt osalust omas ka 2016. aastal suuremahulise pettuse eest arreteeritud Aleksei Kulikov. Promsberbank kukkus 2016. aastal kokku, kui ilmnes, et sealt oli kadunud 3 miljardit rubla.

Venelased ähvardasid Tallinna pankureid

Seotud lood:

Kui Danske asja lõpuks uurima hakkas, said venelased väga vihaseks. Üks kliendihaldur lendas Moskvasse, et saada dokumente, mis paljastaks Lantana tegelikud omanikud. Ta lahkus kokkusaamiselt maruvihaste klientidega vapustatuna. Mõni nädala hiljem toimus kokkusaamine Danske Tallinna kontoris. Kaks venelast, kes keeldusid ennast tutvustamast, ütlesid pankuritele väidetavalt: "Kas te tõesti tunnete, et võite õhtul ohutult koju jalutada?" Samuti ähvardasid nad, et Danske läheb põhja.

Grigorjev ja Kulikov on praeguseks mõlemad vangis. Vene keskpank võttis 2015. aasta aprillis Promsberbankilt litsentsi ära, Lantana lõpetas tegevuse sama aasta detsembris, samuti pandi kinni teised pettuses osalenud firmad. Vilepuhuja raport ütleb karmilt, et Danske kukkus totaalselt läbi - pank ei teinud kindlaks Lantana tegelikke omanikke, käitus ebaeetiliselt ja võis korda saata lausa kuriteo.

Danske teatas esmaspäeval, et on algatanud põhjaliku juurdluse. "Kavatseme saada selge pildi, mis juhtus tol perioodil meie Eesti harus," teatas pank. Danske keeldus andmast kommentaare konkreetsete klientide kohta, kuid ütles, et sulgeti kõikide antud asjaga seotud mitteresidentidest Vene kodanike portfoolio.

Guardian viitab, et tegu on järjekordse näitega sellest, kuidas alareguleeritud Ühendkuningriigi finantsmaastik võimaldab suuri summasid varjatult liigutada. Leht toob välja, et Balti riigid on põhiline kanal, kust Vene raha Lääne finantssüsteemi siseneb, märkides ära ka Läti värske rahapesuskandaali.

Finantsinspektsioon kaalub Danske vastu menetluse alustamist

Seoses Eesti ja rahvusvahelises meedias avaldatud artiklitega peab finantsinspektsioon oluliseks rõhutada, et tegi 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis rea kohapealseid kontrolle. Nende käigus tuvastas inspektsioon suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed rahapesu tõkestamise normide rikkumised.

Finantsinspektsioon tegi 2015. aastal nimetatud rikkumiste kõrvaldamisele paremaks suunamiseks pangale ettekirjutuse. Selle tagajärjel pank lõpetas senises mahus ja vormis mitteresidentide teenindamise.

Finantsinspektsioon leidis 2014. aastal üldistatuna muu hulgas, et pank ei ole teiste seas kõnealust mitteresidendist klienti [Lantana - toim.] piisavalt analüüsinud. Danske panga Eesti filiaal ei esitanud ülalkirjeldatud menetluses tõendeid selle kohta, et esines vastav pangasisene analüüs, kus tuvastati või esitati kahtlus Lantana Trade LLP tegeliku kasusaaja või vastava äri kohta. Teiste seas antud äriühingu suhtes esinenud tegevusetus moodustas finantsinspektsiooni poolt pangale tehtud etteheite sisu.

Finantsjärelevalveasutuse võimalik eksitamine järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, kui Danske pank ise omas selle kliendi kohta täiendavat kõnealust teavet, mida kohapealse kontrolli käigus ei esitatud. Selle kontrollimiseks kaalub finantsinspektsioon vastava menetluse rakendamist. Vastavalt seadusele ei ole finantsjärelevalvemenetlus avalik.

Finantsinspektsioon finantsjärelevalveasutusena keskendub reguleeritud finantsvahendajate organisatsioonide seadusele vastavuse ja toimimise hindamisele.

Riskivõtmise ja riskikontrolli funktsioonid (sisekontrollisüsteem) peavad olema tasakaalus, vastastikku adekvaatsed. Finantsinspektsioon reeglina ei uuri üksikuid kuriteokahtlusi, vaid selleks on õiguskaitseasutused, millega finantsjärelevalveasutusel on head töised kontaktid.

Vastavalt Euroopa Liidu õigusele teeb Taani krediidiasutuse, sealhulgas tema sisekontrollisüsteemi kui terviku toimimise üle järelevalvet Taani pädev asutus. Eestis tegutseva Euroopa Liidu krediidiasutuse filiaali suhtes on Eesti finantsjärelevalveasutuse ülesanded piiratud. Finantsinspektsioon on oma pädevust rakendanud, olulise Danske panga Eesti filiaalist lähtunud rahapesu riski aastatel 2014-2015 oma tegevusega lõpetanud. Seoses ülaltooduga on informeeritud Taani finantsjärelevalve asutust.