Finantsinspektsioon salatseb kui väheste töötajatega saab juhtida pensionifondi

 (15)
Finantsinspektsioon salatseb kui väheste töötajatega saab juhtida pensionifondi
rahaFoto: Scanpix/ AFP

Et teise samba pensionifondide maastikule üritab pürgida pensioniühistu Tuleva, mille eesmärgiks on hakata valitsema II samba fondi, sai uuritud kui vähese töötajate arvuga saaks II pensionisamba valitseja tegevusloa. Finantsinspektsioon eelistab jätta pensionifondi jaoks vajaliku minimaalse töötajate arvu enda teada.

Finantsinspektsioon soovis jätta konkreetse numbri enda teada ja soovitas seda välja lugeda investeerimisfondide seadusest.

Finantsinspektsioon üldjoontes tervitab konkurentsi suurenemist 2. samba turul, teatas amet.

Pensioniühistu Tuleva algatus ei ole veel finantsinspektsiooni menetluses, mistõttu on meil ka raske planeeritava tegevuse kohta anda täpsemaid hinnanguid ning vastata küsimusele, milline võiks olla fondivalitseja minimaalne juhtide ja töötajate arv, vastas finantsinspektsioon.

Fondivalitseja juhid peavad tagama, et fondivalitseja organisatsiooniline struktuur on läbipaistev ja selgelt määratud vastutusaladega ning kehtestatud on riskide tuvastamise, mõõtmise, juhtimise, pideva jälgimise ja raporteerimise protseduurid, mis on fondivalitseja tegevuse laadi, ulatust ja keerukuse astet arvestades piisavad ja proportsionaalsed.

Seega tegevusloamenetluste käigus finantsinspektsioon hindab konkreetse taotleja ärilahendit ning selle pinnalt esitab nõuded organisatsiooni lahendile.