FOTOD | Estonia kaevanduses on nüüd maa-alune remonditöökoda

 (6)

Kui varem remonditi suuremõõtmelist kaevandustehnikat maa peal, siis edaspidi saab ka suuremaid remonditöid teha maa all.

Maa-alune remonditöökoda kasvatab kaevanduse efektiivsust ja mõjutab positiivselt Eesti Energia suurenergeetika konkurentsivõimet.

„Kuni praeguseni tehti maa all üksnes väiksemaid remonditöid, tõsisema remondi jaoks saadeti tehnika maa peale, mis tähendas esmajoones ajakulu, see omakorda on seotud suurema majandusliku kuluga.

Nüüd on meil võimalik mäetehnika keerulisemat ja suuremahulist remonti tõhusalt ka maa-alustes tingimustes teha. Remonditöökojas on tagatud ohutud töötingimused,“ ütles Eesti Energia kaevandusettevõtte Enefit Kaevandused juhatuse liige Meelis Goldberg.

Maa-aluse töökoja varustatus lubab teha paljusid töid, sealhulgas keerulisemaid keevitustöid, mida maa-alustes tingimustes varem ei tehtud.

„Töökotta paigaldatud tõstemehhanismid aitavad vahetada suuremõõtmelise tehnika massiivseid osi ning teostada demonteerimis- ja montaažitöid,“ tutvustas Meelis Goldberg maa-aluse töökoja eripärasid. Maa-alune töökoda on pindalaga üle 3000 ruutmeetri ehk peaaegu jalgpalliväljaku suurune.

Eesti Energia konkurentsivõime energiatootmises sõltub suuresti põlevkivi omahinnast. Uus töökoda on näide insenertehnilisest lahendusest, mis on suunatud põlevkivi kaevandamise protsessi tõhustamisele.

Estonia kaevandus kuulub Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Kaevandused koosseisu. Selles toodetakse suurem osa põlevkivist, mida kasutatakse Eesti Energias elektri ja põlevkiviõli tootmiseks.

Iga-aastaselt toodetakse kaevanduses ligikaudu 10 miljonit tonni põlevkivi. Kaevanduses töötab ligikaudu 1200 inimest.

Ekspressi konverents 2020