FOTOD | Miks lammutati Raua tänaval väärtuslik maja ja mis karistuse saab süüdlane? Selgust ei tule enne paari nädalat

 (83)

Eelmisel neljapäeval peatas Tallinna linnaplaneerimise amet (TLA) Raua 22 hoone ebaseadusliku lammutamise suulise märkusega, ent kuna reedel nähti, et lammutustöödega on jätkatud, nõudis TLA ehitustööde peatamist juba ettekirjutusega. Nüüd seisab ehitus veel mitu nädalat, kuni omanik saabub selgitustega.

Maja rekonstrueerimisel kujunes saatuslikuks see, et hoone ehitusloas sisalduvas ekspertiisis on välja toodud meetmed vahelagede ja katusekonstruktsioonide probleemide likvideerimiseks ja lahendused hoone rekonstrueerimiseks, mille kohaselt tuleks välisseina asendada hinnanguliselt 20% ulatuses kogu hoone kõrguses.

Hoonele 2015. aastal antud ehitusloa ekspertiisi kohaselt olid hoone kahjustused lokaalse iseloomuga ja nende ulatus ei olnud suur. Konstruktsioonide stabiilsus ja kandevõime olid heas seisukorras ning vajalik oli vaid konstruktsioonide lokaalne asendamine.

TLA kohapealsel vaatlusel aga nähtus, et eemaldatud on oluliselt rohkem kui viiendik seintest. Ehitaja täpsustas kohapeal, et planeeritud on säilitada vaid hoone lääne küljel asuv sein koos postidega, mis TLA hinnangul tähendaks sisuliselt terve hoone lammutamist. Selleks aga puudub ehitusluba ja kinnitatud projekt.

Ettekirjutuse kohaselt oli Raua tänava hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ette nähtud vajadusel asendada osaliselt konstruktsiooni amortiseerunud osad, kuid omanik tõlgendas, et luba andis õiguse teostada ka hoone lammutamist ja taastamist, jättes tähelepanuta vastuolu ehitusseadustikuga.

TLA hinnangul on seega teostatud ehitusseadustiku mõistes ebaseaduslikud.

TLA ehituskontrolli ja kasutuslubade peaspetsialisti Liisi Pajuste sõnul on protsessis praegu seisak, sest hoone omanik viibib puhkusel, kust naaseb 16. oktoobri paiku. "Kui ta tagasi tuleb, annab selgitusi ja siis vaatame edasi. Ootame tema poolt ka konstruktsiooni tööprojekti," ütles Pajuste.

Peale omanikult selgituste saamist korjab TLA kogutud materjalid kokku ja alles siis selgub, mis ehitusega edasi saab. "Praegu peatasime ära, et asi hullemaks ei läheks," märkis Pajuste.

Tööde tellija on OÜ Hestlendia, kelle juhatuse liikme Evar Entsoni telefonile vastanu ütles, et Entson on hetkel puhkusel ja kõnealust teemat Entson üldsegi meedias ei kavatse selgitada.