FOTOD | Õiguskomisjon võttis ette Danske ulatusliku rahapesu. Reinsalu: miljoneid liigutav klient peab hakkama tõestama raha päritolu

 (21)
Õiguskomisjon
õiguskomisjonis – Danske Banki rahapesu juhtumi vastutusestFoto: Tiit Blaat

Täna toimus riigikogu õiguskomisjonis seoses Danske Banki juhtumiga suur rahapesuteemaline kuulamine ja arutelu.

Kohal olid teiste seas justiitsminister Urmas Reinsalu, finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler, riigi peaprokurör Lavly Perling, õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ja teised.

Reinsalu sõnul vajab Eesti rahapesu asjas kogu tõde. "Riik peab meie rahvusvahelise usaldusväärsuse huvides rakendama kõiki samme, et näidata nulltolerantsi. Rahapesu andmebüroo kirjeldatud summade ulatus sunnib küsima, miks kasutati just Eestis tegutsevaid krediidiasutusi selliseks globaalses mastaabis tegevuseks," leidis ta.

Prokuratuur on algatanud kriminaalasja ja riigikogu õiguskomisjon viib läbi kuulamisi. "Olgugi, et karistusõiguslikult võivad olla paljud juhtumid aegunud, peame lähtuma Mihkel Oviiri sõnastatud maksiimist: tõde ei aegu. Täna on näha, et tõsine probleem järelevalves on olnud info liikumine kõigi pädevate riigiasutuste vahel ning kogu teabe sisulise analüüsivõimekuse puudumine. See tuleb välja arendada," märkis Reinsalu.

Seotud lood:

Minevikus juhtunu analüüsimise kõrval on tema sõnul vajalik ka täiendavate heidutusmeetmete rakendamine selleks, et rahapesijad saaksid selge sõnumi: Eesti on riik, mille kaudu rahapesu ei tasu äriliselt ära.

"Selleks peame muutma suurte rahasummade korral krediidiasutustes rahapesu kahtluse korral tõendamiskoormist ja rakendama seda nn pööratult. Ehk teisisõnu, kui isik kelle kontol on miljonid, ei tee koostööd rahapesu andmebürooga ja ei avalda raha päritolu, siis eeldatakse, et tegemist on rahapesuga ja see raha võidakse halduskorras konfiskeerida. Loomulikult peab see menetlus olema allutatud kohtulikule kontrollile. Lisaks on riigikogu menetluses finantsasutuste trahvide eelnõu, millega rahapesu reegleid rikkuvaid finantsasutusi on võimalik tulevikus trahvida miljonite eurode ulatuses," kirjeldas Reinsalu plaane.

Lisaks Eesti finantskeskkonna usaldusväärsusele on ida poolt tuleva triljonitesse rubladesse ulatuva rahapesu oht meile tema sõnul ka julgeolekupoliitiline. "Neid vahendeid võidakse kasutada Eesti riigi üle kontrolli võtmiseks kas Kremli või Venemaa organiseeritud kuritegevuse poolt. Või kasutab esimene teist ära oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks," leidis minister.