FOTOD | Tartlased andsid linnavalitsusele üle tselluloositehase vastase petitsiooni

 (16)

Tartlased kogusid kodanikualgatuse korras Emajõe äärde plaanitava Est-Fori tselluloositehase vastu 1433 allkirja. Täna anti allkirjadega pöördumine ka linnavalitsusele üle - seda tegid Tartu Ülikooli doktorant Urmas Pappel ja Eesti Maaülikooli doktorant Grete Tõnisalu.

Pöördumisega:

• nõutakse, et Tartu linn taotleks Vabariigi Valitsuse korralduse «Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine» tagasivõtmist;

• tehakse ettepanek, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, nii et juba planeeringu esimeses etapis arutataks sisuliselt tehase erinevaid võimalikke asukohti ja siduvate otsuste tegemisel kaasataks kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.

Aktivistid kardavad, et sõltumata tehase tehnoloogilisest tasemest, võib see siiski mõjuda halvasti keskkonnale. "Saastatud õhuga linnas – ja õhusaastet ei ole seni vältida õnnestunud ka nüüdisaegses Äänekoski tehases, mille Est-For Invest on näiteks toonud – võivad langeda kinnisvarahinnad ja väheneda turism, eeskätt väävliühenditega seoses tekkiva ebameeldiva mädamunahaisu tõttu. Kas loodetav majanduslik kasu ja erahuvid kaaluvad üles ühishuvi?" küsivad nad pöördumises.