Gasum: Eesti selgitused LNG-terminali kohta Soomes ei kehti

 (8)
KESKKONNAMINISTEERIUM
KESKKONNAMINISTEERIUM NAINE MÕÕDABFoto: Sven Arbet

LNG-terminali projekti juhtiv Soome firma Gasum leiab, et Eesti väited LNG-terminali keskkonnamõjude hindamise aruandes põhinevad kas vigastel andmetel või selgitustel, mis Soome oludes ei kehti.

Kolmapäeval arutati Tallinnas Soome ja Eesti keskkonnaministeeriumide koosolekul Soome projekteeritud LNG-terminali keskkonnamõju hindamise aruanne, vahendas BNS.

Gasumi Porvoosse või Inkoosse projekteeritud LNG-imporditerminali keskkonnamõju hindamisel järgitakse Eesti soovil rahvusvahelist protseduuri, teatas Gasum. Eesti arvamuse kohaselt nõuaks Inkoo laevatee mahukamaid süvendustöid. Ka laevatee navigeeritavus leiti olevat tuule-, tormi- ja jääolude tõttu raske. Peale selle paluti arvamuses täiendada kalavarudele avaldatavate piiriüleste mõjude ja Natura-alasid puudutavate mõjude hinnangut.

Gasum tuletas meelde, et Inkood ja Porvood on uuritud mitu aastat terminali parimate asukohavariantidena just nimelt sobivate sadamate ja laevateede tõttu. Terminaliprojekti keskkonnamõju hindamise konsultandina tegutsenud Pöyry esindaja leidis koosolekul aruande materjali põhjal, et projekt ei too kaasa piiriüleseid mõjusid kalavarudele.

Gasum jätkab terminaliprojekti loataotlusprotseduuri, tehnilist projekteerimist ja maakasutuse planeerimist. Lõplik investeerimisotsus tehakse 2014. aasta lõpus.