Gemalto läks politsei- ja piirivalveameti vastu kohtusse


PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaartiFoto: Rauno Volmar

Gemalto läks ID-kaartide pärast politsei- ja piirivalveameti vastu riigikohtusse, teatas ettevõte, soovides, et konkurendi võidetud hange tühistataks.

18. aprilli otsusega jättis Tallinna Ringkonnakohus rahuldamata Gemalto apellatsioonikaebuse ja muutmata Tallinna Halduskohtu 28. detsembri 2017. a otsuse ID-kaartide hanke vaidluses. Selles hankevaidluses palub Gemalto tühistada Politsei- ja Piirivalveameti otsuse, mille kohaselt tunnistati IDEMIA France SAS pakkumus hanke nõuetele vastavaks ja edukaks. Ühtlasi taotleb Gemalto IDEMIA France SAS ja Eesti Vabariigi vahel 27. aprillil 2017 aastal sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamist.

Gemalto on seisukohal, et kassatsioonkaebus on piisavalt põhjendatud, mistõttu otsustati pöörduda kassatsioonikaebusega Riigikohtusse 29. aprillil. Kassatsioonkaebuse esitamine tähendab seda, et selles vaidluses pole veel jõutud lõpliku kohtuotsuseni.