Gemalto loodab endiselt, et läbirääkimised PPA-ga lõpevad ilma kohtusse jõudmata

 (5)
ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

Delfi kirjutas eile: Politsei- ja Piirivalveamet teatas Gemalto AG-le, et lõpetab kompromissleppe läbirääkimised seoses ID-kaardi turvariski lahendamiseks tehtud kulude hüvitamisega ja esitab lähinädalatel kohtusse hagiavalduse lepingurikkumise kohta.

Siin on see, mida Gemalto AS sellele vastuseks kirjutas:

Seoses Eesti avaldatuga soovib Gemalto AG rõhutada, et ettevõte ei ole avalikustanud pressile ega mõnele teisele kolmandale osapoolele ükskõik millist informatsiooni, mis puudutab käimasolevaid kokkuleppele suunatud läbirääkimisi Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA), olgu selleks siis läbirääkimiste toimumise fakt või nende sisu.

Gemalto AG ei laseks kunagi pressil või mõnel teisel kolmandal osapoolel sekkuda sarnastesse läbirääkimistesse, mis oma loomu poolest ja õnnestumise huvides peavad jääma konfidentsiaalseks, teatas ettevõte.

Gemalto AG soovib jätkuvalt saavutada PPA-ga läbirääkimistel kompromissi, mille tunnistuseks on arvukad ja pidevad infovahetused ja kohtumised kokkulepe saavutamise nimel.

Siinkohal kinnitame, et teeme endiselt suuri jõupingutusi, et jõuda selle eesmärgini ning täielikult ja lõplikult lahendada erimeelsused kohtuväliselt, kuna usume, et see oma mõlema poole huvides.