GRAAFIK | Eesti jooksevkonto on plussis. Väliskaubanduse maht kahanes


Raha
RahaFoto: Oliver Tsupsman

Augusti ekspordi-impordi kahanemine oli teiste suvekuudega sarnane, teatas Eesti Pank maksebilansi kiirhinnangus.

Kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2020. aasta augustis 105 miljoni euro suuruses ülejäägis. Kaupade ja teenuste ekspordi-impordi käive langes aastatagusega võrreldes 14%. Samavõrra oli käive aastatagustest näitajatest väiksem ka kahel eelneval kuul.

Kaupade välja- ja sissevedu vähenes vastavalt 4% ja 5% ning kaupade konto puudujääk kahanes aastatagusega võrreldes 5 miljoni euro võrra 50 miljoni euroni.

Teenuste eksport vähenes aastatagusega võrreldes 30% ja import 38%. Käive langes enim reisimise ja reisijateveoga seotud teenuste vallas, samas kaupade veoga seotud teenused aastavõrdluses ei vähenenud. Teenuste ülejääk vähenes eelmise aasta augustiga võrreldes 11 miljoni võrra 170 miljoni euroni.

Investeerimistulud kahanesid märgatavalt, mistõttu vähenes esmase ja teisese tulu negatiivne saldo kokku 15 miljoni euroni.