GRAAFIK: „Euroraha“ moodustab Eesti riigieelarvest jätkuvalt märkimisväärse osa

 (17)
Mäo ümbersõit
Mäo ümbersõitFoto: Tiit Blaat

Valitsus kiitis täna heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht ulatub 8,9 miljardi euroni ning sealjuures kaetakse ligi 10 protsenti planeeritavatest kuludest välisvahendite toel.

Välistoetused moodustavad tuleva aasta eelarvest 9,2 protsenti ehk 821 miljonit eurot.

Ligikaudu 98 protsenti välistoetuste mahust moodustavad erinevate Euroopa Liidu fondide ja programmide kaudu saadavad toetused, ülejäänu laekub eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames.

Välistoetuste riiklikuks kaasfinantseeringuks on 2016. aasta riigieelarves kavandatud 71,8 mln eurot.

Välistoetused on viimastel aastatel riigieelarvest moodustanud 11-12%, järgnevatel aastatel on oodata välistoetuste mahu suhteliselt samal tasemel püsimist ning riigieelarve suurenemist ja sellest tulenevat välistoetuste osakaal langeb mõnevõrra.

Välistoetused on mitteresidendilt, sh Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadud nii sihtotstarbeline kui mittesihtotstarbeline rahaline toetus, mille eest ei anta otseselt välistoetuse andjale vastu kaupu ega teenuseid.

Allikas: Rahandusministeerium