GRAAFIK: Riik koondab 13 miljoni euro kokkuhoidmiseks aastas 750 inimest

 (82)
Vaata, kui palju iga ministeerium inimesi koondama peab
GRAAFIK: Riik koondab 13 miljoni euro kokkuhoidmiseks aastas 750 inimest
Foto: Andres Putting

Valitsus on 2016-2019 riigieelarve strateegias leppinud kokku tööjõukulu vähenemises 13 miljoni euro võrra aastas. Keskvalitsuse keskmise palga järgi arvestatuna tähendab see aastas umbes 700 inimese koondamist.

Võttes aluseks keskvalitsuse keskmise palga, tähendab see, et palga konkurentsivõime säilitamiseks peab valitssusektori töötajaskond järgneva viie aasta jooksul vähenema kokku 3500 inimese võrra.

Valitsussektoris töötab 119 000 inimest, neist ametnikke on 20 510. Demograafilised trendid näitavad, et Eesti tööealine elanikkond väheneb järgneva viie aasta jooksul aastas 0,7 protsenti ning riigi eesmärk on, et samas suuruses peab vähenema ka valitsussektor.

Rahandusministeerium rõhutab eelarve seletuskirjas, et eesmärk ei ole töötajate arvu mehhaaniline kärbe, vaid valitsussektori töö sisuline ümberkorraldamine ning mõnes valdkonnas on vajalik hoopis inimeste arvu kasv.

Selle ja järgmise aasta vähendamise ettepanekute tegemisel võeti aluseks ministeeriumide haldusalades 2010-2015 toimunud muudatused töötajate arvus ning töö korralduses. 2017. aastal ja edaspidi esitavad ministeeriumid ülevaate kavandatavatest reformidest ja nende mõjust töötajate arvule ja tööjõukuludele.

Üldist palgafondi suurendamist järgmisel aastal plaanis ei ole. Palgakasv on võimalik väheneva töötajaskonna arvelt.

Ärileht toob ära ka nimekirja kui palju erinevad ministeeriumid ja riigiasutused plaani järgi inimeste arvu vähendama peavad: