GRAAFIKUD | Erandkorras avaldatud info. Kui palju välisraha liikus Eestis tegutsevates pankades?

 (31)
Danske Bank logo ja maja
Danske Bank logo ja majaFoto: Priit Simson

Statistikast on selgesti näha Danske panga väga suur osatähtsus piiriülestes arveldustes, mis kuni aastani 2014 ka selgelt kasvas. Seejärel vähenesid Danske panga arvelduskäibed järsult. Versobanki suhtelist väiksust arvestades oli silmapaistvalt suur ka selle panga välisarvelduste maht ajavahemikus 2013 kuni 2016, teatas Eesti Pank kes sai kommertspankadelt õiguse avaldada arvelduste mahunumbrid.

Versobanki tegevusloa tunnistas Euroopa Keskpank 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks. Danske panga puhul viitasid Finantsinspektsiooni kontrollid puudujääkidele rahapesu tõkestamise valdkonnas alates aastast 2007. Sellest informeeris Finantsinspektsioon Taani pangajärelevalvet oma pöördumistes aastatel 2007, 2009, 2012, 2013 ja 2014. Finantsinspektsiooni ettekirjutust järgides lõpetas Danske pank oma Eesti filiaali kaudu kõrge riskiga mitteresidentidest klientide teenindamise 2015. aastal.

Teiste Eesti turul suuremate pankade välisarvelduste mahtude dünaamikat võivad mõjutada muutused nende kliendigruppides, kuid üldjoontes saab neid tervikuna selgitada arengutega Eesti majanduses laiemalt ning pankade turuosade muutustega Eesti turul.

Seotud lood:

Eesti Pangalt on Danske Banki rahapesuskandaali tõttu küsitud, kas keskpank saab kommenteerida üksikute pankade arveldusmahtusid. Riikliku statistika koostajana allub Eesti Pank reeglitele, mis keelavad keskpangal levitada üksikute pankade andmeid. Seetõttu on keskpank seni üksnes avaldanud kõigi Eestis tegutsevate pankade piiriüleste maksete koondmahud. Nüüdseks on pangad ise keskpangalt palunud enda kohta täiendavaid andmeid avalikustada. Andmed suuremate pankade suhtelise osatähtsuse kohta piiriülestes arveldustes aitavad paremini mõista pankade erinevaid ärimudeleid. Seetõttu avalikustab Eesti Pank erandkorras ja pankade endi palvel info piiriüleste kliendimaksete mahu kohta suuremate pankade lõikes.

Andmed on küll vaid aastani 2015, kuid jättes ära Danske Bankist algatatud piiriüleste kliendimaksete kukkumise, pole suuri muutuseid. LHV on 2015. aastal suurendanud oluliselt kliendimakseid võrreldes aasta varasema ajaga.

Piiriülestes laekunud maksetes on jälle näha Danske Banki suurt kukkumist väga kõrgelt tasemelt. Paistab ka see, et SEB on vaikselt pika aja jooksul laekumiste osas kasvanud ja püüdnud praktiliselt Swedbanki kinni. Ka Versobank, mida enam ei eksisteeri, kasvatas mahte. Sama tegi ka LHV.