Gunnar Kobin: Eesti Meedia venitab ja takistab ühisfirmade tehingut

 (11)
Gunnar Kobin
Gunnar Kobin

Eesti Meedia otsus pöörduda arbitraažikohtusse ja nõuda Ekspress Grupilt 8,6 miljonit eurot on Ekspress Grupi juhi Gunnar Kobina sõnul Eesti Meedia tavapärane takistustaktikaga ning kahe ettevõtte ärivaidlus lahendatakse kohtus.

Mart Kadastik tunnistas ERR Terevisioonis paar päeva tagasi avalikult, et Eesti Meedia on kahe ettevõtte vahelist tehingut algusest peale takistanud. Sellises olukorras on narr minna vastaspoolt hagema. Teinepool on aga valinud agressiivse taktika. Eesti Meedia on meile kirjalikult koguni väitnud, nagu puuduks Ekspress Grupil üldse õigus ühisfirmasid välja osta," selgitas Kobin.

„Seejärel nõudis meie vana partner Eesti Meedia meilt trahvi ähvardusel ostuhinna tasumist, ilma ostuhinda nimetamata (!) ning lisas kirjavahetusse sõnu, mis meie arvates ärikommunikatsiooni sõnavarasse ei kuulu. Seda vastuseks kirjale, kus tegin härra Mart Kadastikule ettepaneku kohtuda," jätkas Ekspress Grupi juhatuse esimees.

„Ekspress Grupp kinnitab endiselt, et Eesti Meedia ei ole täitnud meievahelist lepingut ja tuvastanud ühisettevõtete hinda aktsionäride lepingus kokku lepitud ja seaduses ettenähtud viisil. Soovime oma lepingulist õigust kasutada ja viisipäraselt tuvastatud müügihinna tasuda. Oleme leidnud Ekspress Grupile neis ettevõtetes uue koostööpartneri. Esitame kohtule ka vastava hagi ning trahvinõude väljaostuõiguse takistamise ja ühisettevõtteid puudutava hea äritava rikkumise eest," ütles Kobin.

Oktoobris teatas Ekspress Grupp, et soovib Eesti Meedialt välja osta viimasele kuuluvad aktsiad SL Õhtulehes, Ajakirjade Kirjastuses ja Express Postis. Pool osalusest pidi seejärel müüdama soojaärimees Janek Veeberile kuuluvale Suits Meediale. Konkurentsiamet andis selleks loa detsembri alguses. Ajakirjade Kirjastus, Õhtuleht ja Express Post kuuluvad võrdsetes osades Ekspress Grupile ja Eesti Meediale, nendevahelises lepingus oli ette nähtud väljaostuõigus juhuks, kui teise lepingupoole enamusaktsionär muutub. Detsembri keskel teatas AS Ekspress Grupp, et kavatseb AS-i Eesti Meedia kohtusse kaevata, sest viimane olevat rikkunud pooltevahelisi aktsionäride lepinguid, Ekspress Grupp soovis leppetrahvide tasumist vähemalt 3,5 miljoni euro ulatuses.

Eesti Meedia pöördus omakorda neljapäeval arbitraažikohtusse nõudmaks Ekspress Grupilt 8,6 miljonit eurot, kuna viimane ei täitnud oma kohustust ost välja SL Õhtulehe, Ajakirjade Kirjastuse ja Express Posti osalus. Nõue summas 8,6 miljonit on nii osaluse eest kui ka kohustuse täitmata jätmise eest ette nähtud leppetrahv, ütles Eesti Meedia juhatuse esimees Mart Kadastik BNS-ile.