Häädemeeste vald pöördumises valitsusele: uuringuid võib teha, aga tselluloositehase eriplaneering tuleb lõpetada

 (34)
Tartu linnavolikogu istung tselluloositehase rajamise teemadel
Tartu linnavolikogu istung tselluloositehase rajamise teemadelFoto: Anni Õnneleid

Häädemeeste vallavolikogu saatis eile valitsusele pöördumise, milles ütleb, et ei soovi Est-Fori puidurafineerimistehase eriplaneeringuga edasi minekut. Volikogu esimees Andrus Soopalu sõnul ei ole neil midagi tehase rajamiseks vajalike uuringute tegemise vastu. Küll aga on nad eriplaneeringu vastu, sest see võtab kohalikelt kaasarääkimisõiguse.

Est-Fori tehase esindaja Aadu Polli käis Häädemeeste vallavalitsuse ees aru andmas 25. oktoobril ning volikogu esimehe Andrus Soopalu sõnul väljendas omavalitsus eriplaneeringule vastuseisu juba toona. Samuti pole Est-For ametlikult Häädemeeste valla poole pöördunud (nii nagu küsiti kirjalikult toetust Saarde vallalt - ja see ka saadi).

"Uuringuid saab teha ka ilma eriplaneeringuta ja pooldame seda, et ka kohalik omavalitsus ja inimesed saaksid kaasa rääkida." Pöördumises viitavad Soopalu ja vallavanem Karel Tölp ka sellele, et nende hinnangul viidi Saarde vallavolikogu vastava päevakorrapunkti menetlemine läbi seadusevastaselt. "Nimelt ei olnud volikogu istungil võimaldatud avalikkusel osaleda."

Soopalu rõhutas, et Häädemeeste valla elanikke mõjutab tehase rajamine vägagi, isegi kui tehast ennast valla territooriumile ei tule. "Kuna meie valda läbiks trass ehk tehase nn reostuse osa, siis on selle uurimine meile oluline - selline tehas mõjutab suurt piirkonda aastakümneid."

Seotud lood:

"Keskkonnamõjusid saab analüüsida ilma planeeringuprotsessi algatamata. Sellest tulenevalt toetab Häädemeeste vald igati täiendavaid uuringuid nii Läänemere kuiPärnu jõe osas. Meile teadaolevalt tegelevad juba aastakümneid Läänemere uurimisega mitmed Eesti teadlased (nt Aleksei Lotman), riiklikud institutsioonid (ntTÜ Mereinstituut) ja rahvusvahelised organisatsoonid (nt HELCOM) ning see on igati kiiduväärt, kui planeeringute raames läbiviidavad uuringud hakkavad täiendavalt panustama sellistesse teaduslikesse tegevustesse."

Loe Häädemeeste valla taoltusdokumenti SIIT.

Miljard eurot maksva puidurafineerimistehase rajamiseks loodud osaühing Est-For Invest on saanud Saarde vallavolikogult heakskiidu riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks Pärnu maakonna kolme kohaliku omavalitsuse - Saarde valla, Häädemeeste valla ja Pärnu linna - territooriumil.

Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Saarde valla ja veevarustuse osas naaberomavalitsuste territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.

Tehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaeg on 3. november.