Haigekassa maksis 1,67 miljonit lisahüvitist

 (9)

Täiendavat ravimihüvitist on tänavu makstud juba enam kui 1,67 miljonit krooni

Haigekassa on sel aastal ravimite eest täiendavat hüvitist maksnud kokku enam kui 1 miljon 669 538 krooni. Teisipäeval kandis haigekassa 331 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist üle kogusummas 526 799 krooni, on kirjas Delfile saadetud teates.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese soodusravimitele tehtud kulutused ühes kalendriaastas. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud retseptiravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele on kalendriaastas kuni 9500 krooni.

Selle üle, kui palju on inimesel õigus saada täiendavat ravimihüvitist, peab arvestust haigekassa. Inimesel endal tuleb esitada ainult avaldus ja lisaks oma piirkonna haigekassa külastamisele või siis avalduse posti teel saatmisele saab seda teha ka elektrooniliselt e-panga või X-tee teenuste kaudu.

Avalduse võib esitada juba varakult, enne kui 6000 krooni piir on ületatud. Edaspidi tuleb vaid isiku- või pangaandmete muutumise korral haigekassat teavitada. Pärast avalduse saamist kannab haigekassa ise hoolt nii arvestuse kui ka maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel ja millise summa ulatuses on õigus täiendavat hüvitist saada ning raha kantakse kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele üle.