Haigekassa maksis aastas täiendavat ravimihüvitist enam kui 4 miljonit krooni


2006. aastal maksis haigekassa inimestele täiendavat ravimihüvitist üle 4 miljoni krooni. See on üle 47 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Haigekassa kandis jaanuari lõpus 983 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1,7 miljonit krooni, teatas haigekassa.  2006. aastal tervikuna tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist kokku 1252 inimesele enam kui 4 miljoni krooni ulatuses ja esmakordselt ületas väljamakstud summa 4 miljoni piiri.

2006. aastal  kasvas hüvitist saanud inimeste arv 14%, keskmine väljamakstud hüvitis aga koguni 29% võrra.  2005. aastal oli ühele isikule väljamakstud summa keskmiselt 2489 krooni, 2006. aastal küündis see 3213 kroonini.

Seetõttu kasvas oluliselt ka väljamakstud hüvitise kogusumma. Kui 2005. aastal kandis haigekassa inimeste pangaarvetele täiendavat ravimihüvitist 2,74 miljonit krooni, siis 2006. aastal 1,28 miljoni krooni võrra enam. Inimeste teadlikkus oma õigustest ja täiendava hüvitise olemasolust on seega märkimisväärselt tõusnud.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused.