Haigekassa võttis eelarve vastu (uuend)

 (6)

Neljapäeval toimunud haigekassa nõukogu koosolekul võeti 12 poolt- ja ühe vastuhäälega vastu haigekassa 2005. aasta eelarve.

Eelarve tulud on prognoosi järgi 6 miljardit 749 miljonit 756 tuhat krooni. Tulude oodatav kasv on 8%. Kulusid planeerib haigekassa 6 miljardi 954 miljoni 749 tuhande krooni eest. Seega on haigekassa 2005.a. eelarves esmakordselt planeeritud jooksva aasta kulud suuremaks kui jooksva aasta tulud, edastas haigekassa Delfile.

Suuremad kulud — 298 miljoni krooni -kaetakse 2003.aasta jäägi ja haigekassa reservi arvel.

Selleks aastaks planeeritud ravijuhud jäävad 2004. a tasemele, kuid sellegipoolest võib teatud erialadel arstiabi kättesaadavus halveneda, sest aasta jooksul täiendavat raha Haigekassal raviasutustele enam lisada ei ole.

Suurima osa haigekassa eelarvest moodustavad ravikindlustuse, ennekõike tervishoiuteenuste kulud. Teenustele planeerib haigekassa tänavu 4 miljardit 683 miljonit 200 000 krooni, mis on 2004.aastaga võrreldes 15% rohkem.

Üldarstiabi saab eelmise aastaga võrreldes 24% rohkem raha, ehk 607 miljonit krooni.

Perearstidele makstav pearaha suurenes, samuti kasvas eelarves kauguse lisatasu 27% võrra ja seda peamiselt suurema lisatasu maksmise arvel kui perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km.

Võrreldes 2004.aasta eelarvega suureneb üldarstiabis ka uuringute fondi raha 31% võrra, ehk 22 miljonit krooni. Uuringute fondi rahalise mahu suurendamine on ette nähtud sellest aastast käivituva perearstidele makstava lisatasuga haigusi ennetava, krooniliste haigete jälgimise ja ravitöö tulemuslikkuse eest. Tulemustasu väljamaksmine on kavandatud alles 2006.aasta II poolaastal 2005.a töö tulemuste alusel.

Eriarstiabi jaoks planeerib haigekassa tänavu 3 miljardit 698 miljonit krooni, ehk 14% rohkem raha kui eelmisel aastal.