Haldusreformiga koondatud staažikate ametnike jaoks on tööturg hirmutav. "Minu poole pöördus inimesi, kes polnud kunagi CV-d koostanud"

 (31)
Töötukassa, töötu
Pilt on illustreerivFoto: Raido Vint

Töötukassa Ida-Virumaa osakonnajuhataja Anneki Teelahk rääkis, et seekordsed haldusreformi tagajärjel toimunud koondamised ei olnud piirkonna jaoks kuigi rasked, kuid valmistavad muret töö kaotanud ametnikele.

Tänana Eesti Päevaleht kirjutab, kuidas haldusreformiga kaasnenud ümberkorralduste tõttu kaotasid töö sajad kohalike omavalitsuste ametnikud. Paljud leidsid kiiresti uue töö ühendvallas, kuid leidub ka neid, kes otsivad seniajani tööd.

Teelahk ütles, et seekordsed koondamised ei olnud piirkonna jaosk kuigi rasked. Töötukassa hakkas juba varakult tegema koostööd maavalitsustega, pakkudes välja koolitusi ja karjäärinõustamisi. „Suur osa töö kaotanuid liikus otse uuele ametikohale. Hetkel on töötuna arvel veel mõni üksik. Kindlasti alla kümne inimese,” ütles ta.

„Ida-Virumaa kontekstis see nii suur muudatus ei ole, sest meil on töötute arv võrreldes teiste maakondadega tunduvalt suurem,” ütles Teelahk. Samuti ei ole haldusreformi tagajärjed võrreldavad paari aasta taguse koondamislainega, kui Viru Keemia Grupp, Eesti Energia ja Nitrofert koondasid kokku ligikaudu 1500 inimest. „Eks väiksemaid maakondi mõjutas haldusreform rohkem,” arvas ta.

Samas ei luba Teelahk öelda, et probleemi ei ole, sest avaliku sektori inimestel ei ole kerge tööturule naasta. „Me räägime suhteliselt paiksetest inimestst, kes on olnud pikalt tööturult eemal,” rääkis ta. „Maavalitsustes korraldatud infopäevadel oli näha, et neil ei olnud ülevaadet praegusest tööturust või sellest, kuidas end tööturul aktraktiivseks teha,” sõnas Teelahk. Tema sõnul on palju neid, kes olid töötanud avalikus sektoris aastakümneid ja kelles tekitas erasektorisse kandideerimine suurt hirmu. „Minu poole pöördus inimesi, kes polnud kunagi CV-d koostanud,” tõi ta näiteks.