Hanza.neti kaubamärk võib saada kasutuskeelu

 (59)
Hanza.neti kaubamärk võib saada kasutuskeelu
Rauno Volmar

Kolmes Balti riigis kasutab hanza.netti 839 000 inimest Hansapanga kaubamärk on sarnane väikefirma nimega
Väikefirma HansaNet OÜ vaidlustas Hansapanga kaubamägi hanza.net kasutamise ja see võib kaasa tuua pangateenuste kodulehe sulgemise aadressil hanza.net.

“Pöördusime patendiameti poole sooviga lõpetada segadus, mille on põhjustanud Hansapanga kaubamärk hanza.net,” ütles HansaNet OÜ tegevdirektor Sergo Ulpus. HansaNet OÜ registreeriti 1999. aastal, hanza.net 2000. aastal.

Hansapanga kliendid on Ulpuse sõnul korduvalt segamini ajanud ärinime HansaNet ja kaubamärgi hanza.net. Tihti on helistatud OÜ-sse HansaNet ja arvatud, et tegemist on Hansapanga äriühinguga. Samuti on segamini aetud internetis olevad kodulehekülje aadressid ja Hansapanga kliendid on saatnud oma elektroonilisi kirju HansaNet OÜ aadressile.

“Sellele, et kaubamärki hanza.net hääldatakse nagu “hansanet”, on viidanud ka Hansapank ise oma koduleheküljel,” lisas Ulpus.

Keeld ühes valdkonnas

“Et kaubamärgi hanza.net kasutamine vaidlustati, vaatas taotluse läbi apellatsioonikomisjon ning tegi otsuse, et Hansapank ei saa hanza.neti kaubamärgina registreerida vaid ühes, telekommunikatsiooni valdkonnas,” ütles Hansapanga Eesti meediasuhete juht Kristiina Tamberg.

Apellatsioonikomisjoni otsuse järgselt ootab pank uut otsust patendiametilt. “Antud valdkonna väljajätmine, mis käsitleb sideteenuse osutamist kolmandatele osapooltele, ei takista hanza.neti kui internetipanga kaubamärgi eesmärgipärast kasutamist. Kõige olulisem on panga jaoks 36. klass – kindlustus, pangandus, rahalised- ja finantstehingud jms ehk kõik see, mis on hanza.neti peamine kasutusvaldkond ja neis valdkondades saab kaubamärki edasi kasutada,” lisas Tamberg.

“Minu arust on hansanet ja hanza.net kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja vastavalt kaubamärgiseadusele ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega,” ²ütles patendiameti kaubamärgi osakonna juhataja Reet Aas.

Aasa sõnul ei tühistanud apellatsioonikomisjon kaubamärki täielikult, vaid jättis alles rida klasse, milles pank võib seda kaubamärki kasutada.

“Kui Hansapangale ei registreerita kaubamärki telekommunikatsiooniteenuste klassis, peab ta tõenäoliselt loobuma kaubamärgi hanza.net kasutamisest internetiteenuste puhul,” ütles tööstusomandi apellatsioonikomisjoni esimees, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taivo Kivistik.

Kaubamägi registreerimise mõte on Kivistiku sõnul selles, et kui see on registreeritud, saab omanik takistada selle kasutamist teiste poolt.

Valuraha võimalus

“Kui Hansapank ise ei kustuta hanza.neti kodulehekülge ja teine pool leiab, et see on tema kaubamärgi kahjustamine, võib ta nõuda kohtu korras kompensatsiooni tekitatud kahju eest,” lisas Kivistik.

Apellatsioonikomisjoni otsuse peale teadaolevat halduskohtusse kaebust esitatud ei ole, mistõttu järgmise otsuse peab tegema patendiamet.

“Apellatsioonikomisjon otsustas rahuldada HansaNet OÜ kaebuse ja tühistas kaubamärgi hanza.net registreerimise klassis 38 ja tegi patendiametile ettepaneku AS Hansapank kaubamärgi hanza.net registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus,” ütles apellatsioonikomisjoni liige, majandusministeeriumi peaspetsialist Evelyn Hallika.

“Kui patendiamet seda kaubamärki ei registreeri klassis 38, peaks Hansapank ilmselt ümber nimetama oma interneti maksekeskkonna või vaidlustama otsuse kohtus,” lisas Hallika.