Harju Elekter tegi ajaloo parima tulemuse

 (3)
Harju Elekter tegi ajaloo parima tulemuse
Foto: Ilmar Saabas

Harju Elektri müügitulu ja ärikasum olid läbi aegade suurimad. Vaatamata maailma majanduskeskkonna ebastabiilsusele suudeti enda sõnul täita püstitatud eesmärgid.

Harju Elektri 2015. aasta konsolideeritud müügitulu oli 60,7 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,1 miljoni euro võrra ehk 19,9% ning ärikasum oli 3,3 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,0 miljoni euro võrra ehk 47,0%. 2015. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2014. aastal 9,8) miljonit eurot.

Aruandeperioodi tulemuste võrdlemisel eelmise aastaga avaldasid enim mõju järgnevad asjaolud: 2014. aasta majandustulemustes kajastus Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) osas vaid firma teise poolaasta tegevus, samuti sisaldusid 2014. aasta 12 kuu puhaskasumis sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot. 2014. aasta puhaskasumile avaldasid mõju erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist: AS Draka Keila Cables vähemusosaluse müügist saadud kasumit 1,8 miljonit eurot ja PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljonit eurot. Jättes välja erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist, oli 2014. aasta 12 kuu võrreldav puhaskasum 3,4 miljonit eurot ja käesoleval aruandeperioodil 3,2 miljonit eurot.

Müügitulu on kasvanud enamuste toodete ja teenuste osas. Aruandekvartalis saadi tootmise segmendist sarnaselt võrreldava perioodiga 91% ja 12 kuuga 92% (2014. aastal 91%) müügitulust. Kinnisvara ning muud tegevusalad andsid kokku vastavalt 9% ja 8% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müügist saadi 86% aruandekvartali müügitulust (2014 IV kvartalis oli see 87%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 12,9 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 0,5 miljonit eurot ehk üle 4% enam. 12 kuuga kasvas elektriseadmete müük enam kui viiendiku võrra 52,1 (2014. aastal 42,9) miljoni euroni, moodustades 94% tootmise segmendi müügimahust.

Seotud lood:

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas nii aruandekvartalis kui ka aruandeaastal 77% (2014. aastal 70%). Kontserni suurim turg on Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud sellel turul toimuvast. 12 kuuga müüdi 64% (2014: 58%) Kontserni toodetest ja teenustest Soome turule. Müük Soome turule kasvas aastaga 9,4 miljonit eurot.

Kontsern müüs 2015. aasta 12 kuuga Eesti turule 23% (2014. aastal 30%) oma toodetest ja teenustest. Tarned Eesti turule vähenesid aastaga 1 miljoni euro võrra ehk 6,5% ning see oli tingitud peamiselt 2014. aastal alanud investeeringute vähenemisest Eesti energiajaotussektoris. Samas on Eesti ettevõtete kontserniväline müügitulu jäänud võrreldava perioodi tasemele.

Müük Leedu turule on aasta-aastalt kahanenud ning selle on tinginud Leedu tütarettevõtte müügistrateegia muutus, millest tulenevalt on põhifookus suunatud eksportturgudele. Välisturu osakaal tütarettevõtte müügituludes kasvas aruandeaastal 93%ni (2014. aastal 81%). Seoses Leedu tütarettevõtte edukate projektide realiseerumisega on müük Norra turule aruandeaastal kasvanud 2,3-kordseks ehk 2,2 miljoni euro võrra 3,9 miljoni euroni, lisaks on ettevõte kasvatanud müügimahtusid Soome turule. Uue turuna lisandus Ameerika Ühendriigid.