Helm: meil on mõtteid, kuidas ühiskonnas tekkinud ärevust maha võtta

 (79)
Marek Helm - Maksu- ja Tolliamet
Marek Helm - Maksu- ja TolliametFoto: Priit Simson

Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm tunnistas Ärilehele antud kommentaaris, et praegusel kujul tekitab maksukorralduse seaduse eelnõu ühiskonnas ärevust. Maksuamet soovib teha aga rahandusministeeriumile täiendavaid ettepanekuid, kuidas ärevust maha tõmmata.

"Maksu- ja tolliamet teeb aeg-ajalt ettepanekuid maksuseaduste täiendamiseks ja rahandusministeeriumi otsustada on, kas muudatused on vajalikud või mitte. Nii ka seekord. Kellelgi ei peaks midagi selle vastu olema, kui seadused on arusaadavamad ja tõlgendamisruum ahtam.

Kõige suuremat problemaatikat tekitav muudatus vallasasjade vaatluse kohta on praegu eelnõus kajastatud viisil, mis tekitab ühiskonnas oodatult ärevust. Eelnõu koostamise käigus oli meil mõtteid, kuidas seda ärevust vältida. Kuna eelnõu on saadetud meile kooskõlastamiseks, siis esitame oma ettepanekud uuesti ministeeriumile.

Elu nagu muinasjutus

Tahtmata konkreetselt meie ettepaneku sisu avada, selgitan seda vaid põhimõttena: ei tohi tekkida olukorda, mis juhtus kolme karu muinasjutus karupere koju naasmisel, kus neil kõigil oli imestamist, kes on nende kaussidest söönud ja nende voodites maganud.

Vallasasja vaatlemise õigus peaks meie hinnangul olema eelnõus praegu sätestatuga võrreldes palju konkreetsemalt piiritletud.

Enamus nendest eelnõus kajastatud muudatustest on praegust seadust täpsustava iseloomuga. Seega on raske ka otsest tulu iga muudatuse juurde välja arvutada. Näiteks muudatus, mis puudutab riiklike andmekogude kasutamist - oleks ju ebamõistlik, kui maksuhaldur hakkaks uuesti
ettevõtjalt samu andmeid küsima, mida ettevõtja juba kord riigile on andnud.
Paraku on kohus (küll veel seni jõustumata kohtuotsuses) jõudnud järeldusele, et maksuhaldur peaks riiklikes andmekogudes olevaid andmeid uuesti ettevõtjalt eraldi küsima. Seetõttu ka andmekogudega seotud muudatusettepanek, mis hoiab ära täiendava koormuse ettevõtjale.

Seotud lood:

Sideettevõtjatelt andmete saamine on arutelu koht, need andmed aitaksid meil paremini tuvastada
ettevõtlusega mitteseotud kulu. Ettevõtjad saavad öelda oma arvamuse kooskõlastusringil, kas ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksude õiglase kokkukogumise ootus kaalub üles selle lisaõiguse andmise maksuhaldurile.

See oli avalik tegevus

Parklates tehtud kontroll, mis puudutas 11 ettevõtete nimel registreeritud autot, oli avalik tegevus. Kontrollist teavitati spordiklubi esindajaid ja kontrolli käigus võeti ühendust autode omanike või vastutavate kasutajatega. Kontroll oli õigusaktidega kooskõlas ja kindlasti polnud see jälitustegevus - me ei tea, kust need autod parklasse tulid ja kuhu need sealt edasi sõitsid. Kuna aga selline kontroll tekitas avalikkuses palju pahameelt, jätsime selle katki. Just selle pahameele tõttu.

Olen avalikkusele korduvalt tunnistanud tehtud viga ja teinud ettepaneku autode maksupoliitika tervikuna üle vaadata, mitte piirduda kontrollimeetmete uuendamisega. Tean, et ministeerium sellega ka tegeleb."