Hiigeltehase ehitus läheb edasi. PRIA kinnitas uue ehitaja

 (4)
Hiigeltehase ehitus läheb edasi. PRIA kinnitas uue ehitaja
2018. aasta veebruaris rapsitehasele nurgakivi panemineFoto: Argo Ingver

Imaverre Eesti põllumeeste ühisettevõttena rajatava õlikultuuride tehase rajamine jätkub vaatamata senise peatöövõtja Wesicoga tekkinud tagasilöökidele. PRIA on kinnitanud uue ehitaja kasutamise ning kuivati ja mahutipargi töödega plaanitakse valmis saada juba sel kevadel.

Wesico poolt projekti venimisega tekkinud kahjude üle otsustab kohus ning ettevõtte põhitegevust see hetkel ei sega. Ka õlitootmise tehas on projekteerimise lõppjärgus ning peaks valmima 2020. aastal, teatas ettevõte.

Pärast lepingu lõpetamist Wesicoga on Farm In Productions saanud PRIA-lt vajaliku kooskõlastuse uue ehitaja kasutamiseks. Sellele eelnes põhjalik hetkeolukorra kaardistus ehitusobjektil ning ehitushange, mille võitis seni samas ka seadmete tarnija ja paigaldajana tegutsenud RV OÜ. Tööd esimese etapi - teraviljakuivati ja mahutite - ehitustööde lõpetamiseks jätkuvad, soovitud kuivatuse ning teravilja hoidmise võimekus peaks Imaveres saabuma märtsis.

Projekti kogueelarve ligi kaheksast miljonist neljandik kaetakse investeeringutoetusega. Kuna toetuse väljamaksed toimuvad vastavalt tehtud kuludele etappide valmimisel, ei ole kuni tänaseni PRIA poolt ka väljamakseid tehtud.

Ehitusjärgus kuivati ja mahutipargi kõrval on projekti lõppeesmärgiks aga samale krundile õlikultuuride töötlemise tehase rajamine. Käesoleval hetkel on tehase projekteerimine lõppjärgus ning käivad läbirääkimised seadmete tootjaga lepingute sõlmimiseks. Tehasehoone ehitustöödega on planeeritud alustada kevadel ning esimesed koormad kohalikust toorainest rapsikooki ning -õli peaks väljuma tehasest 2020. aastal.

Seotud lood:

Ehitustegevusega Imaveres Tööstuse kinnistul alustati detsembris 2017. Kuna tegemist on väga suure projektiga, jagati tegevused kahte etappi - esimeses osas kuivati ja mahutite ehitus koos kinnistul asuva infrastruktuuriga ning teiseks õlikultuuride töötlemise tehase ehitus.

Esimese etapi ehitustöödeks sõlmiti lepingud peatöövõtja Wesicoga. Farm In Productionsi jaoks oli oluline, et omanikel ning teistel põllumeestel oleks võimalik 2018. aasta saaki kuivatada. 2018. aasta juulis oli selge, et Wesicol on raskusi ehitusgraafikust kinnipidamisega ning tööd viibivad. Seetõttu otsustas Farm In Productions ehituslepingu lõpetada. Tänaseks on Wesico ja Farm In Productions vahel käimas kohtuvaidlused ühelt poolt väidetavalt tehtud töö eest tasu saamiseks ning teiselt poolt enammakstud summade tagasinõudmiseks ja leppetrahvi maksmiseks.

Farm In Productions OÜ on Eesti põllumeestele kuuluv ettevõte, mille eesmärgiks on rajada Imaverre õlikultuuride töötlemise tehas koos kuivati ning mahutipargiga. Projekti kogueelarve on 8 miljonit eurot. Detsembris 2016 esitati PRIA-le investeeringutoetuse taotlus, mis 2017. aasta mais ka rahuldati. Uue tehase näol on tegu Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Uues tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba.