HKScan endiste juhtide kahtlustusest: andsime uurimise üle politseile, sest rikkumisi oli vaja põhjalikult uurida

 (11)
HKScan endiste juhtide kahtlustusest: andsime uurimise üle politseile, sest rikkumisi oli vaja põhjalikult uurida
Foto: Priit Simson

HKScan alustas eelmise aasta novembris ettevõttesisest juurdlust oma Baltikumi äritegevuse üle, mille eesmärk oli tagada, et Baltikumi äripiirkondades on järgitud hea juhtimistava põhimõtteid ja HKScani käitumisjuhiseid, kirjutab tänane HKScani juhtkond.

2016. aasta detsembris tuvastas sisejuurdlus, et endised HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on seotud mitmete HKScani koostööpartneritega ning on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega. Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud nelja juhtkonna liikmega.

„Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegusel hetkel me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha," selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere

„Meie jaoks on oluline tagada, et juhime oma ärisid läbipaistvalt, järgides hea juhtimistava põhimõtteid ning HKScani käitumisjuhiseid. Kodumaise sea- ja linnulihatootmine on meie Baltikumi äritegevuse üks alustalasid. Jätkame kindlalt investeerimisega algtootmisse, eesmärgiga kasvatada Eestis nii sea- kui linnuliha isevarustatuse taset," lisas Mere.

Pärast HKScani käitumisjuhiste rikkumise tuvastamist on HKScan tegelenud Eestis mitmete töö- ja juhtimisalaste praktikate arendamisega. Lisaks parendame tööandja ja töötajate vahelist suhtlust ja koostööd.