Hololei: on oluline, et Rail Balticu projekt liiguks edasi kommertsalustel

 (38)
Henrik Hololei.
Henrik Hololei.Foto: Ilmar Saabas

Eile oktoobril toimus Tallinnas Rail Balticu ärivõrgustiku (MTÜ Rail Baltic Business Network) asutamise järgne seminar, kus mittetulundusühinguga liituda soovinud ettevõtete ja teiste oluliste osapoolte esindajate arutelu käigus keskenduti Rail Balticu kui Euroopa-ülese infrastruktuuriprojekti majanduslike kasude ja uue raudteega seonduvate ärivõimaluste analüüsile.

Ärivõrgustiku asutamise initsiaatorid näevad Rail Balticu majandusliku õnnestumise eeldusena regiooni transiidi- ja logistikaettevõtete mõtestatud huvi ja tähelepanu Põhi-Lõuna suunalise kaubavahetuse käimalükkamiseks.

Võrgustiku ühe asutaja advokaadibüroo Triniti partneri ja vandeadvokaadi Tõnis Tamme sõnul on oluline, et Rail Balticu teemat käsitleks oma põhifookuses ka üks valitsusväline ja sõltumatu ettevõtjate ühendus, mis oleks vajadusel projekti suhtes ka konstruktiivselt kriitiline.

„Meie eesmärgiks on olla Rail Balticuga seonduva ettevõtlusteemalise keskustelu põhiliseks foorumiks, uuest taristuprojektist huvitatud ettevõtjate esindajaks dialoogis avaliku sektoriga ja nii luua projektile koos Eesti äritippudega lisandväärtus. Ootame uue ärivõrgustikuga ühinema nii juhtivaid transiidi-ja logistikasektori ettevõtteid, uuest logistikaahelast muul moel puudutatud valdkondade ettevõtjaid, kui ka akadeemilisi tippkeskusi ja Rail Balticust huvitatud kohalikke omavalitsusi,“ sõnas Tamme.

Seotud lood:

Seminaril kõnelenud Euroopa Komisjoni uus transpordi ja mobiilsuse direktoraadi peadirektor Henrik Hololei sõnul on väga positiivne, et selline MTÜ loodi ja on oluline, et Rail Balticu projekt liiguks edasi kommertsalustel.

„Nii kaoks ära poliitiline müra ja projekt saaks kiiremini edasi liikuda. Tuleb aru saada, et tegemist ei ole pelgalt poliitilise projektiga ja ettevõtjad peaksid olukorda endale soodsalt ära kasutama,“ ütles Hololei.

Majandusteadlane Erik Terk tõi oma ettekandes välja, et Rail Balticut ei tohiks käsitleda isoleeritud projektina ning hoida lahus muust majanduspoliitikast.

Mittetulundusühingu Rail Baltic Business Network asutajaliikmed on advokaadibüroo Triniti, konsultatsiooniettevõte Civitta ja kommunikatsiooniagentuur Meta Advisory Group ning uuteks liitmeteks astuda soovijatena tervitati mitmeid transpordi- ja logistikaettevõtteid.