Holsmer: Automaks on järjekordne näide valitsuse silmamoonutusest

 (48)
Remo Holsmer
Remo HolsmerFoto: Tiit Blaat

Automaksu kehtestamine keskkonnalõivu nime all on ametis olevale valitsuse omane silmamoonutus. Samalaadselt ütlevad valitsuse liikmed, et Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vaheline leping on "külmutatud ja mittetoimivas olekus". Loomulikult ei eksisteeri juriidilises terminoloogias ja kahepoolsetes lepingutes sellist määratlust. Kõik saavad aru, et valitsuse välispoliitiline kurss on muutunud - rahanduskomisjoni esimees soovib sanktsioonide all oleva Venemaaga luua regulaarset kohtumiste formaati.

Teine näide silmamoonutusest kehtib järgmisest aastast kehtima hakkava astmelise tulumaksu kohta - iga rohkem teenitava euro suuremat maksustamist peidetakse madalama sissetulekuga inimeste toetamise semantilise sõnamängu taha. Silmamoonutuse põhjus pole muidugi valitsusest kaugel - IRL on oma valimisprogrammis välistanud nii automaksu kui astmelise tulumaksu, kuid neist lubadustest loobumist oleks valijate ja avalikkuse jaoks raske tunnistada. On ju kaugele näha, et IRL-i juhitav rahandusministeerium viib ellu Keskerakonna ja sotside maksupoliitikat, mille eesmärgiks pole jõukust ja väärtust juurde luua, vaid olemasolevat ümber jagada.

Kui asjade nimetamise pimesikumäng välja jätta, siis lõivu kaudu autode maksustamisel on mitu loogikaviga. Esiteks, laiemalt on riigilõivude eesmärk katta ära riigi poolt inimestele osutatava teenuse otsesed kulud - riigilõivuseaduse § 4 järgi kehtestatakse riigilõivumäär lähtuvalt toimingu tegemisega kaasnevatest kuludest (kulupõhimõte). Praegu välja pakutud lõivu kehtestamine on aga suunatud eelarvelaekumiste tõstmisele ehk analoogselt aktsiiside tõstmisega teeb valitsus nii maksupoliitiliselt kui ka õiguslikult rohmakaid ja õigusriigile mittekohaseid otsuseid.

Seotud lood:

Teiseks, kui keskkonnalõivu kehtestamist põhjendatakse sooviga vähendada keskkonnakahjusid, siis üle 10-aastaste autode 5 korda väiksemal maksustamisel puudub igasugune loogika. Need autod kahjustavad keskkonda kordades rohkem kui uued ning see soodustab Eesti niigi vana autopargi jätkumist.

Kui automaksu ja astmelise tulumaksu kehtestamisele lisada veel plaanitav pangamaks ning panditulumaks, siis on napilt pool aastat ametis olnud valitsus suutnud Eestile omase soodsa maksu- ja ettevõtluskeskkonna pea peale pöörata.