Homsest käivitub üle-euroopaline ettevõtjate infovõrk Enterprise Europe


Homsest käivitub üle-euroopaline ettevõtjate infovõrk Enterprise Europe
Euroopa Komisjoni peahoone BrüsselisReuters

Eesti Kaubandus-Tööstuskojas avatakse homme infovõrgustik Enterprise Europe, mis toetab Euroopa ühtset väike- ja keskmise suurusega ettevõtlust.

See on suurim omataoline Euroopa Komisjoni poolt kaasfinantseeritud infovõrk, mille eesmärk on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatiivset suutlikkust ja konkurentsi ning ekspordivõimet parandada, teatas Kaubandus-Tööstuskoda.

Võrgustik ühendab ligikaudu 500 ettevõtlust toetavat organisatsiooni ja asutust 40 Euroopa riigis.

See pakub ettevõtjatele n-ö "one-stop-shop"-teenuseid. Näiteks aidatakse leida partnereid tehnoloogilise arendustegevuse alal, saada abi laienemisel välisturgudele, jagatakse informatsiooni eurotoetuste kohta ning nõuanded intellektuaalomandi kaitse, standardite ja EL seadusandluse osas.

Uus võrgustik liidab seni eraldi tegutsenud euroinfo- ja innovatsioonikeskuste võrgustikud, vähendades bürokraatiat ja saades kasu eri võrgustikes osalenud asutuste kompetentside sünergiast.

Eestis kuuluvad võrgustikku Enterprise Europe Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics OÜ, OÜ B.I.A (Baltic Innovation Agency) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Infovõrgustiku väljatöötamist ja käivitamist juhib Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tööstusdirektoraadi eestlannast juht Maive Rute.