Ida-Virumaa pole enam kõrgeima töötuse määraga maakond

 (2)
Töötukassa, töötu
Pilt on illustreerivFoto: Raido Vint

Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 29 859 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Samal tasemel oli töötuse määr ka juulis, teatas töötukassa.

Registreeritud töötus oli augustis kõrgeim Valgamaal, kus ulatus 8,5 protsendini ning madalaim Saaremaal. Pikka aega suurima töötuse määraga Ida-Virumaal on registreeritud töötute arv vähenenud, aastaga on maakonnas registreeritud töötuse määr langenud 9,9%-lt 8,4%-ni.

Võrreldes aastataguse ajaga oli registreeritud töötuid tänavuse augusti lõpus 1,4% rohkem. Töötute arv on kasvanud töövõimereformi mõjul. Vähenenud töövõimega töötuid oli juuli lõpus umbes 9600 ehk 32% kõikidest registreeritud töötutest.

Alanud õppeaasta mõjutas ka töötuse näitajaid. Nagu eelnevatel aastatel, oli ka tänavu augustis töötute hulgas rohkem neid, kes asusid õppima. Esialgsetel andmetel lõpetas augustis töötuna arveloleku õppima asumise tõttu ligi 200 inimest. Ka töötukassa toetab õppimist kutsehariduse, rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe õppekavadel kõrghariduse omandamiseks, makstes selleks tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Töötukassa abiga asus augustis tööle või alustas ettevõtlusega ligi 3 300 inimest, sealhulgas 713 vähenenud töövõimega inimest. Kuu jooksul oli töötukassal vahendada ligi 9 900 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus üle 5 000.