Ida-Virumaal lõppes murranguline aasta, mis muudab piirkonda täielikult


Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

Ärileht palus Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA juhatuse liikmel Pille Söödil kirjeldada, kuidas läks maakonna ettevõtetel 2019. aastal, millised märksõnad aastat iseloomustasid ning kuidas läks turismil?

„Eesti muutus elektrit eksportivast riigist importivaks. See puudutab otseselt meie maakonda ja maakonna ettevõtluskeskkonda. Sellest tulenevalt on aasta jooksul maakonna ette kerkinud väljakutsed, mis on seotud kliimaneutraalsuse saavutamisega aastaks 2050.

Meelde jääb maakonna turisminäitajate hoogne kasv, seda eriti Soome turu suunal, mis on saavutatud suuresti tänu Ida-Viru Turismiklastris toimuvale edukale koostööle.

Tegevust alustasid maakonnas Startup Estonia, loomeinkubaator Objekt ja võimendust sai Viru Filmifond, mis kõik ühel või teisel moel toetavad Ida-Viru maakonna majandusstruktuuri muutust eemaldumisel süsihappegaasirikkast majandamismudelist."

Aasta tegija:

Waldchnep OÜ - Ettevõte rajas uue tootmise Narva Tööstus- ja Logistikaparki luues seeläbi 130 uut töökohta, tehes head koostööd maakonna partneritega. Ettevõtte toodang on tehniliselt keeruline, kuid piisavalt kvaliteetne, et müüa seda ka nõudlikele rahvusvahelistele klientidele. Ettevõte panustab aktiivselt kohaliku kogukonna arengusse ja paremasse toimimisse.

Pankrotid ja sulgemised

Algasid suuremad koondamised Eesti Energias.

Mida toob 2020. aasta?

Hakkame aktiivselt tegelema õiglase ülemineku protsessiga maakonnas, see puudutab ka suurt osa ettevõtteid. Vaja on leida uusi lahendusi, kuidas maakonna majandust ja ettevõtlust ümber struktureerida.

Ida-Viru Tööstusaladele on oodata uusi toomisettevõtete avamisi nii Narvas kui Jõhvis. Jätkame turismi ja loomemajandusega seotud tegevuslade arendamist. Pühendame rohkem tähelepanu maakonnas ettevõtjate ja ülikoolide ning teadlaste koostöö parandamisele.

Ida-Virumaa ümbersünnist kirjutas Ärileht ka seoses suvise Ettevõtliku Eesti projektiga. Loe lugu siit.

Loe ka Ida-Virumaa ettevõtjast, kes räägib piirkonna firmaomanike suurimast murest.

Ja maakonna "turismi hingeks" peetava ettevõtja mõtteid sellest, miks Ida-Virumaa üllatada suudab.