If: keskmine tormikahju ühistule on 4200 eurot


If: keskmine tormikahju ühistule on 4200 eurot
Foto: Hendrik Osula

Sügisesed tormid toovad kindlustusseltsidele palju kahjunõudeid, suurimad neist on korteriühistute kahjud.

Möödunud aastal sai If Kindlustus 181 kahjunõuet ühistutelt, tänavu on kahjudest teatatud 141 korral. Enamjaolt on tegemist olnud katuse vigastustega ning suuremad kahjusummad katuse taastamiseks ulatuvad 40 000 euroni, teatas If Kindlustus.

Võrreldes kodukindlustuse klientidega on korteriühistutel kahjusid vähem, kuid kahju juhtudes on selle taastamine oluliselt kulukam. Kui keskmine väljamakse summa kodukindlustuse kahju puhul on 2000 eurot, siis ühistute keskmine kahju on 4200 eurot.

If Kindlustuse tootejuhi Risto Sondla sõnul võib kindlustamata ühistute osakaal ulatuda kuni 60 protsendini.

„Inimesed kindlustavad üha agaramalt oma kodusid, kuid korterelamus oleks vajalik ühistul kindlustada ka majakarp. Majas võivad küll kõik korterid olla kindlustatud, kuid majakarbi kindlustuseta tuleb näiteks tormikahjudest puretud katuse taastamise kulud ühistul endal kanda, samuti ka mõnest korterist alguse saanud tuleõnnetuse kahjud ühistu varale ja pinnale“ lisas Sondla.

Kõige rohkem on ühistutele kahjusid põhjustanud tormid, vandalism (gräffiti ja uste lõhkumised) ning veeavariid, kuid kõige suuremat rahalist kahju tekitavad siiski tulekahjud.

Korteriühistu kindlustusega on kindlustuskaitse all ühistu vara, mis kuulub kõigile korteriomanikele ühiselt nagu näiteks katus, trepikoda, torustik , elektrisüsteemid, kandvad seinad, vahelaed, liftid, keldrid, rõdud, aknad ning kütte-, ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteemid.

Näide: Lääne-Virumaal sai tormi tagajärjel kahjustada korterelamu katus, mõningal määral hoone fassaad ning rõdud. Tekkinud kahju hüvitati summas 40 000 eurot. Ühistu kindlustusmakse oli 122.71 eurot.

Näide: Tallinnas rebis tugev tuul lahti kortermajalt katuse ning murdis lahti kuus ventilatsiooni korstnat, purunes ka varikatus. Tekkinud kahju hüvitati summas 62 803 eurot.