II samba väljamaksete saamiseks on esitatud 73 avaldust

 (2)
II samba väljamaksete saamiseks on esitatud 73 avaldust
Arno Mikkor

Alates selle aasta algusest on vanaduspensioniikka jõudnutel õigus saada pensioni väljamakseid II samba fondidest ning avalduse selleks on teinud 73 inimest.

Eesti Väärtpaberikeskuse andmetel on jaanuari alguse seisuga õigus väljamaksetele 6 783 inimesel. Käesoleval aastal lisandub veel 3 141 inimest.

"Olukorras, kus kõikide väärtpaberite ja sealhulgas ka teise samba pensionifondide osakute hinnad on madalad, tasub pensioniikka jõudnutel rahulikult järele mõelda ning hinnata kogumispensioni praegu väljavõtmise otstarbekust. Eriti peaks seda kaaluma need, kelle jaoks teise samba pensioniraha ei ole hädavajalik sissetulek ning kes pensionieas kavatsevad edasi töötada," ütles Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht Kristel Vanasaun.

"Pensioniikka jõudmine annab õiguse, kuid ei kohusta inimest teisest sambast pensioni välja võtma. Kogumispensionide seadus lubab teise samba pensioni väljavõtmist edasi lükata," lisas Vanasaun.

Pensioni väljamaksmise viis sõltub sellest, mitme rahvapensioni määra väärtuses on pensionikontole fondiosakuid kogunenud. Kuni 31. märtsini kehtiv rahvapensioni määr on 1913 krooni ja 14 senti.

Inimesed, kelle pensionikonto väärtus on kuni 10 kordne rahvapensioni määr (kokku 19 131.40 krooni) saavad kogutud summa välja võtta ühekordse maksena, regulaarsete maksetena otse pensionifondist või kokkuleppel kindlustusseltsiga pensioni– ehk annuiteetlepingu alusel pensionimaksetena kuni isiku eluea lõpuni.

Isikud, kelle pensionikonto väärtus jääb vahemikku 10-50 rahvapensioni määra (19 131.41 - 95 657 krooni), saavad esitada avalduse väljamaksete saamiseks regulaarsete maksetena otse pensionifondist või kokkuleppel kindlustusseltsiga sõlmida seltsiga pensioni– ehk annuiteetlepingu, mille alusel toimuvad pensionimaksed kuni isiku eluea lõpuni.

Pensioni saajal on fondist regulaarsete maksete saamisel õigus valida ka endale sobiv graafik. Kehtib põhimõte - mida vanem inimene, seda lühema aja peale saab oma maksed jaotada. Näiteks inimesed vanuses 60a saavad teha graafiku minimaalselt 12 aasta peale, 61-62 aastased 11 aasta peale jne. Kui pensionimakseid kindlaks perioodiks ei soovita, võib kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida eluaegse pensionilepingu.

Isikutel, kelle konto väärtus on suurem või võrdne 50 kordse rahvapensioni määraga (alates 95 657.01 krooni) on ainus võimalus väljamaksete saamiseks sõlmida kindlustusseltsiga annuiteetleping.

Väljamaksete saamiseks tuleb esitada avaldus lähimasse kontohaldurpanka (LHV, SEB Pank, Swedbank, Danske Pank Eesti filiaal, Nordea Pank Eesti filiaal, Krediidipank) või pensionilepinguid sõlmivale kindlustusandjale, kes kuulub Eesti Väärtpaberikeskuse kontohaldurite hulka.

Alates sellest aastast on Eesti Väärtpaberikeskuse kontohalduri staatus ka esimesel kindlustusandjal – ERGO Elukindlustuse AS-l. ERGO Elukindlustus vahendab kõiki kohustusliku kogumispensioni avaldusi, sealhulgas ka liitumisavaldusi, fondi vahetamise avaldusi ning pensioni väljamaksete tegemise avaldusi.

ERGO Elukindlustus pakub esimese kindlustusseltsina alates sellest aastast klientidele ka pensionilepingu ehk nn annuiteetlepingu sõlmimise võimalust. Käesoleval aastal lisanduvad pensionilepingu pakkujate nimekirja eeldatavasti veel AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus, AS Hansa Elukindlustus ja Seesam Life Insurance SE.

Ühekordse väljamakse avaldusi ning otse fondist perioodiliste väljamaksete saamise avaldusi saab esitada ka Pensionikeskuse kodulehelt www.pensionikeskus.ee "Minu konto" vahendusel.