Ilutulestiku müüjate kontrollimine paneb aasta lõpus rakkesse ka need ametnikud, kelle igapäevatöö see pole

 (69)
Uue aasta vastuvõtmine Viljandis
Uue aasta vastuvõtmine ViljandisFoto: Kenno Soo

Aastalõpu ja selle tähistamiseks õhku lennutatavate ilutulestike turvalisuse tagamiseks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ametnike detsembrikuu viimastel nädalatel käed tööd täis. Kui tavaliselt vastutab pürotehnika valdkonna eest TTJA-s vaid üks ametnik, kaasatakse aastalõpu kontrollide läbiviimisse ka teiste osakondade töötajaid.

järelevalve fookus suunatud just sellele valdkonnale,” rääkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. Kui igapäevaselt tegeleb TTJA-s pürotehnika valdkonnaga üks töötaja, siis selliste hooajaliste kontrollide puhul kaastakse ka teiste valdkondade töötajaid, selgitas ta.

„Lisaks järelevalve tegevustele on meil käimas ilutulestiku kasutamise ohutuskampaania, mis ühelt poolt toetab järelevalve eesmärke, teisalt toob meile tavapärasest suuremas mahus päringuid ja nõustamise vajadust,” lisas Teinemaa. Seejuures on põhisõnum inimestele, et ohutuse tagamiseks peab teadma, mida ja kuidas kasutada, mis on lubatud ja mis mitte.

TTJA juhib tähelepanu, et pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed.

Seotud lood:

Seepärast on oluline selgitada ka lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ise käituda vastutustundlikult. Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt.
Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

„Peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia, näiteks ei toestata toodet enne süütamist vastavalt kasutusjuhendile,” ütles Teinemaa. Toestamata toode võib ümber kukkuda ja seab seeläbi ohtu ümbritsevad inimesed ja hooned.

Tema sõnul juhtuvad tihti õnnetused, kuna pürotehnilist toodet kasutatakse valesti, näiteks süüdatakse toode liiga lähedal teistele inimestele, autodele, hoonetele ehk ei arvestata ohualaga; süütamisel kummardutakse toote kohale; toodet ei toestata; ei eemalduta piisavalt kaugele pärast süütamist; ei arvestata ilmastikoludega (nt puhub tugev tuul) või lähenetakse liiga vara tootele, mis ei ole süttinud.

Mida tuleb ilutulestikuga ümber käies silmas pidada?
  • Alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku.
  • Loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele.
  • Vali ilutulestikuks õige aeg ja koht.
  • Arvesta teiste inimeste ja loomadega.
  • Toesta toode korralikult.
  • Ära kummardu toote kohale.
  • Hoia ohutusse kaugusesse.
  • Kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit, enne kui sellele lähened.
  • Kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära.
  • Ära jäta tekkinud prügi vedelema.

Eesti turul on müügil ligi 30 erinevat tüüpi pürotehnilist toodet (sh ilutulestiku patarei, pulga otsast lastav rakett, säraküünal, paukherned). „Kõiki neid tooteid kasutatakse erinevalt ja seepärast on väga oluline lugeda enne toote kasutamist pakendil olevat kasutusjuhendit,“ rõhutab Teinemaa.

Amet teeb pürotehnika osas läbiviidud kontrollide tulemustest kokkuvõtteid hooaja lõppedes, eeldatavalt jaanuaris või veebruaris.