Inimesed ei kipu oma tähtajaliste hoiuste kallale

 (1)

Eesti pankade väitel pole majanduslangus inimesi tähtajalisi hoiuseid katkestama sundinud.

Kuigi mitmetes investeerimis- ja hoiustamisteemalistes foorumites räägivad hoiustajad, et majanduslangus on sundinud neid ennetähtaegselt loobuma oma tähtajalistest hoiustest ja need pangast välja võtma, ütlevad Eesti pangad, et hoiustamine on endiselt populaarne.

SEB pressiesindaja Silver Vohu sõnul pole viimastel kuudel tähtajaliste hoiuste ennetähtaegne lõpetamine eriliselt tõusnud. „Sellist üldist trendi, et inimesed loobuvad ennetähtaegselt oma hoiustest, ei saa meil täheldada,“ rääkis Vohu.

Küll on Vohu sõnul kuust-kuusse enamvähem võrreldav taotluste arv, mida hoiustajad oma tähtajaliste hoiuste ennetähtaegseks tagasisaamiseks esitavad. „Need on üksikjuhtumid,“ lisas Vohu.

Ka Eestis kõrgeimaid tähtajaliste hoiuste intresse pakkuv BIGBANK turundus- ja müügivaldkonna juht Kaido Saar ütles, et tavapärasest suuremat hoiuste väljavõtmist pole ka neil täheldada.

„BIGBANK pakub tähtajalisi hoiuseid alates 2006. aastast ja selle perioodi jooksul on püsinud ennetähtaegsete lõpetamiste tase suhteliselt madalal. Viimastel kuudel pole meil olulist muutust märgata - ilmselt on selle põhjuseks asjaolu, et BIGBANKi paigutatud rahas nähakse ennekõike pikaajalist investeeringut,“ lisas Saar.

Eesti pankade esindajad soovitavad ka tähtajalistesse hoiustesse raha paigutanud inimestel hoiuse ennetähtaegsel tagasiküsimisel tutvuda hoiuse tingimustega. Nii näiteks ütleb BIGBANK oma koduleheküljel, et „reeglina tähtajalise hoiuse lepinguid ennetähtaegselt ei lõpetata, kuid erandkorras on kliendil võimalik seda taotleda. Hoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud põhjendatud avaldus. Kõik avaldused vaadatakse üle 14 päeva jooksul.“

Saare sõnul ei takista pank tegelikult hoiuste ennetähtaegset lõpetamist. „Kuigi tähtajaline hoius on, nagu nimigi ütleb, raha paigutamine kindlaks määratud ajaks, siis vaatamata sellele oleme klientidele vastu tulnud,“ lisas Saar. Samuti lähtub BIGBANK Saare sõnul klientidehuvist raha võimalikult kiirest kätte saada ja vaatabki pank hoiuse lõpetamise taotlused läbi 1-5 tööpäeva jooksul.