Inspektsioonile kaevati enam kasko- ja varakindlustuse jamade kohta

 (1)
Inspektsioonile kaevati enam kasko- ja varakindlustuse jamade kohta
Foto: Andres Putting

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv on aasta-aastalt kasvanud ning möödunud aastal laekus inspektsioonile kokku 181 kaebust, millest suurema osa moodustasid varakindlustust ja kaskokindlustust puudutavad kaebused.

Pangandusteenuste jamade kohta esitati tegelikkuses kindlustusega võrdne osa kaebusi. 98 protsenti kaebustest jagunesid võrdselt kindlustus- ja pangandusteenuste probleemide vahel.

Turuosasid arvestades sai finantsinspektsioon kindlustusvaldkonnas kõige rohkem kaebusi BTA kindlustuse tegevuse kohta, samuti on kasvanud If P&C Insurance AS-i tegevust puudutavate pöördumiste arv.

IF-i kohta laekus mullu kokku 26 kaebust, Swedbanki kohta 24, SEB Panga kohta 20, BTA kohta 12, Sampo Panga kohta 12 ja Salva Kindlustuse kohta 10 kaebust. Järgnesid Bigbank, LHV Pank ja Swedbanki Varakindlustus kaheksa kaebusega ning Ergo Kindlustus ja Nordea Pank seitsme kaebusega.

Enim põhjustas 2010. aastal vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramine kindlustusandja poolt. Traditsiooniliselt olid kaebused seotud ka kindlustustingimuste erineva tõlgendamisega kindlustuslepingu poolte poolt ning kindlustusvõtja rahulolematusega kindlustusseltsi tegevusega kui kahjuhüvitiste maksmisest keelduti. Elukindlustuse valdkonnas tekitas kindlustusvõtjatele probleeme peamiselt elukindlustuslepinguga seotud kulude arvestamine ja nendest arusaamine.

Seotud lood:

Pangateenuste puhul olid ülekaalus klientide makseraskustest tingitud probleemid.

Kui 2007. aastal esitati 82 ja 2008. aastal 153 kaebust, siis 2009. aastal laekus finantsinspektsioonile kokku 167 ja möödunud aastal juba 181 kaebust.

Kaebuste arvu kasv 2008. ja 2009. aastal oli suure tõenäosusega osaliselt tingitud ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist, mis tõi muu hulgas kaasa klientide suurenenud huvi ja tähelepanu nende poolt tarbitavate finantsteenuste vastu, hindas inspektsioon.

2008. aastal finantsinspektsioonile esitatud pangandusvaldkonna kaebuste arv ligikaudu neljakordistus ning ka 2009. aastal olid ülekaalus kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes.

Kui aastal 2009 moodustasid kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes ligikaudu kaks kolmandikku kõikidest finantsjärelevalvesse saabunud kaebustest, siis 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade vahel võrdselt ja mõlema valdkonna kohta laekunud kaebused moodustasid 49 protsenti kaebuste üldarvust. Ülejäänud kaebused puudutasid investeerimisühingute, fondivalitsejate ja kindlustusmaaklerite tegevust.