Intervjuu: Starmani juht: testime 400-megabitist internetiühendust

 (44)
Intervjuu: Starmani juht: testime 400-megabitist internetiühendust
Indrek Ild

Starmani juhatuse liige Indrek Ild ütles lugejate küsimustele vastates, et Starman on internetikiiruse tõstnud 150 megabitini sekundis, mis hetkel kõige kiirem koduinternet Eestis. Aga käivad testid ka 400-megabitiste ühenduste pakkumiseks kodudesse.

• Miks kliendid peavad krediteerima igakuiselt Starmani ehk miks Starman nõuab klientidelt ettemaksu? Jooksva kuu arve esitatakse jooksva kuu esimestel kuupäevadel, mil teenust pole veel osutatud.

Maksetähtaeg on iga kuu 30. kuupäev ehk kuu lõpp. Seega Starman ei nõua ettemaksu.

• Miks on üle 70% tv-kanalitest venekeelsed ja ilma eestikeelse tõlketa? Kas see pole keeleseaduse rikkumine?

Kindlasti ei ole üle 70% telekanalitest vaid venekeelsed. Näiteks Starmani XL-paketti kuuluvast 78 telekanalist on venekeelseid umbes 20%, ülejäänutel on võimalik valida erinevates keeltes heli või subtiitrid.
Starmani programmivalikus on ka 19 eestikeelse heli või subtiitritega telekanalit, peagi on oodata eestikeelsete subtiitrite lisandumist ka filmi- ja seriaalikanalile Universal Channel. Eestikeelse tõlke lisamine on telekanali otsustada, kuid proovime programmitootjatega peetavatel läbirääkimistel alati seda saavutada. Paraku leiavad paljud suured telekanalid, et Eestis on liiga vähe televaatajaid selleks, et investeerida eestikeelse tõlke lisamisse. Nii on selle probleemiga hädas ka teised Eesti televisiooniteenuste pakkujad.

• Millal Starman hakkab pakkuma kliendile IPTV teenuseid ja VOD-i?

Starmani teenus põhineb kaabel-tv tehnoloogial, mis on parema kvaliteediga ning stabiilsem kui IPTV. IPTV teenuseid pole meil lähiajal kavas pakkuma hakata, Video on Demand teenuse väljatoomise peale mõtleme. Starmani tootearenduse põhisuunaks on suurema paindlikkuse võimaldamine klientidele. Hakkasime augusti lõpus klientidele pakkuma täielikult personaalse teenuspaketi kokkupaneku võimalust. Starmani klient saab valida enda paketti sobivad teenused ning määrata näiteks internetiühenduse kiiruse, telekanalite hulga, tasuta telefonikõnede mahu ja soovi korral ka lisateenused, näiteks saadete salvestamisteenuse, mis osaliselt asendab Video on Demandi.

• Millised on lähiaasta plaanid uute teenuste või toodete osas?

Nagu eelpool öeldud, on põhirõhk personaalsete teenuspakettide pakkumisel klientidele. Eestis on Starman ainus püsivõrgu operaator, kes personaalse teenusepaketi koostamise võimalust pakub. Siiski usun, et personaalsed paketid muudavad seni Eesti telekommunikatsiooniturul valitsenud mõtteviisi, kus klient oli aheldatud suuremate võimaluste ja hinnalt soodsamate kodulahenduste külge. Teenuste eraldi valimise võimalus oli näiline, kuna hind tuli siis kõrgem, netikiirus aeglasem ning muid lisavõimalusi oli vähem.
Paljud välismaised teenusepakkujad on juba läinud personaalse teenusepaketi võimaldamise teed. Ka Eestis on kliendid uue võimaluse vastu tundnud prognoositust suuremat huvi – esimene nädalaga tellis Starmanilt personaalse teenusepaketi üle 2000 kliendi. See näitab, et pealesunnitud teenuste aeg hakkab ümber saama ning kliendid soovivad teenuspakettide koostamisel senisest palju enam kaasa rääkida.
Toodete osas on plaanid sellised, et juba sel sügisel avame digivõrgud kokku kümnes linnas ja asulas, mille järel on praktiliselt kogu meie kaabelvõrk kaetud digitaalse telepildi võimalusega.
Lisaks suurendame pidevalt teleprogrammide valikut: edastame praegu 157 digitaalset telekanalit ning tahame hakata pakkuma ka uusi HD telekanaleid.
Töötame elektroonse videolaenutuse (VoD) loomise nimel ning kavatseme peagi lisada programmivalikusse ruumilise pildiga 3D telekanaleid.
Kui täna ulatub Starmani ülikiire 150-megabitine internetiühendus Tallinnas, Harjumaal, Raplamaal ning Tartus ligi poolte Eesti kodudeni, siis selleks aastaks on kavandatud uue internetivõrgu laiendamine ka Ida-Virumaale ning seejärel juba teistesse suurematesse linnadesse.
Samas valmistume juba uute kiirusrekordite löömiseks koduinterneti vallas ning oleme alustanud 400-megabitise koduinterneti testimist.

• Miks Paides on kaabel-tv vahele pandud digiboksid, samas kui Tallinnas, Tartus pole seda tehtud. Kas võib järeldada, et inimesi sunniti digibokse ostma, kuigi oleks võinud veel vaadata kaabel-tv-d edasi ilma digiboksita?

Digitelevisiooni vaatamiseks on sõltumata kasutatavast tehnoloogiast ning teenusepakkujast vajalik digiboks või digituunerit sisaldav teler. Kuna Paidest sai juba 2008. aastal esimene digi-tv linn Eestis ning kogu Paide kaabelvõrk on täielikult digitaliseeritud, siis pole analoog kaabeltelevisiooni selles linnas võimalik vaadata. Kuna tulevik on tehnoloogia arengust lähtuvalt niikuinii digitelevisiooni päralt, siis said Paide televaatajad digi-tv hüvesid juba kaks aastat tagasi kasutama hakata. Digivõrk tõi Paidesse neli korda rohkem telekanaleid, üliselge pildi ja ruumilise stereoheliga HD-kanalid ning ainult digitelevisioonile omased lisavõimalused: näiteks erinevates keeltes heli ja subtiitrite valik, pildi formaadi valimine, võimalus vaadata ühe nupulevajutusega otse teleriekraanilt terve nädala telekava, saadete broneerimine saatekavas koos meeldetuletuse ja automaatse kanalivahetusega jne. Lisaks suuremale arvule telekanalitele sisaldab DigiTV ka digitaalseid raadioprogramme. Tänu digivõrgule on Paide klientidele võimalik pakkuda kiiremat koduinternetti (täna kuni 30 megabitti sekundis) ning Starmani telefoniteenuseid.

• Miks ma ei saa valida endale tv-kanalite hulgast ainult neid kanaleid, mida vaatan, milleks mulle muid kanaleid, näiteks mina vaataks 70 kanalist ainult 16? Millal hakkate klientidele pakkuma võimalust valida ise ühekaupa kanaleid? 

Ligilähedane võimalus on ka täna olemas: klient saab valida endale meelepärased telekanalid 5 põhipaketi ja 10 teemapaketi seast: alates filmist, spordist ja muusikast kuni üliselge pildiga HD-kanalite, Vene, Euroopa ning laste pakettideni. Soodsaima hinnaga põhipakett sisaldabki ainult 20 kanalit.
Digi-tv arenguga muutub kanalite üksikuna valimine tehniliselt võimalikuks. Kuid see saab olema oluliselt kallim ja keerukam kui täna pakettide kaupa telekanalite valimine. Kui pakkuda üksikute kanalite kaupa valimist, siis on täiesti reaalne võimalus, et kui inimene valib endale 10 kanalit, siis nende hind võib tulla kallim kui 70-kanaliga L-pakett. Kanalitootjad kehtestavad sageli erineva hinna erinevate pakettide jaoks, lisaks sõltub programmi hind operaatoritele veel ka prognoositavast vaatajate arvust.
Jälgime mõnda aega, kuidas kliendid Eesti turul personaalsete teenusepakettide pakkumise võimaluse vastu võtavad ning otsustame seejärel, kas hakata kavandama lahendust kanalite ükshaaval valimise võimaluse loomiseks. Kindlasti ei saa me seda hakata pakkuma üleöö, vaid see eeldab pikema-ajalist ettevalmistust. Vaja on eraldi rääkida läbi kõigi programmitootjatega, luua üpris keerukad tehnilised lahendused nii klientidele iseteenindusse kui ka meie teenindajatele selle võimaluse haldamiseks jne.

• Kas kodukliendile on plaanis pakkuda 100Mbit alla ja vähemalt 25 üles netiühendust ilma mahupiiranguta? Kunagi oli väga mainekas VIP pakett, kui ma olen tehnika teadlik inimene, siis ma soovin natukene enamat kui Powerboost. Kas Te plaanite midagi minu maitsele pakkuda? 

Internetikiiruse oleme tõstnud 150 megabitini sekundis, mis hetkel kõige kiirem koduinternet Eestis. Käivad testid ka 400-megabitiste ühenduste pakkumiseks kodudesse. Peagi saavad XL internetipaketi kliendid kasutada 150-megabitist allalaadimiskiirust ilma PowerBoostita, see tähendab kiirus internetikasutuse ajal ei muutu. 

• Mis saab korrusmaja kaabeltelevisoonist? Mina olen selle pildikavaliteediga rahul ja ei näe vähimatki vajadust maksta rohkem DigiTv eest. + likaks igasugused boxid ja kaablid Mis omakorda voolu tarbivad.

Ilmselt mõtlete võimalikku digipööret kaabel-tv võrkudes. Siin midagi konkreetset paika pandud ei ole. Tõepoolest, kui Soome läks digilevile üle 1. septembril 2007, siis Soome kaabel-tv võrkudes mindi digistandardile üle juba kuus kuud hiljem 2008. aasta veebruari lõpus. Eestis ei ole mingit tähtaega praegu paika pandud ning vähemalt Starman kavatseb küll kaabel-tv edastamist paralleelselt ka analoogformaadis jätkata.
Tõenäoliselt kaugemas tulevikus see üleminek tehnoloogia arengust lähtuvalt siiski tuleb, sest tulevik on digitelevisiooni päralt. Lihtsalt digitaaltelevisioon võimaldab edastada ka kaabelvõrkudes rohkem telekanaleid, näidata kõrgeraldusega üliselge pildi ja ruumilise stereoheliga HD-kanaleid ning pakkuda ainult digitelevisioonile omaseid lisavõimalusi: näiteks erinevates keeltes heli ja subtiitrite valikut, pildi formaadi valimist, võimalust vaadata ühe nupulevajutusega otse teleriekraanilt terve nädala telekava, saadete broneerimist saatekavas koos meeldetuletuse ja automaatse kanalivahetusega jne.
Kui Eesti riik otsustab ka kaabelvõrkudes analoogtelevisiooni edastamise lõpetada, siis on ääretult oluline, et määrataks mõistliku pikkusega üleminekuaeg nagu see oli ka digilevile ülemineku puhul. See võimaldab nii televaatajatel, teenusepakkujatel kui ka elektroonikakauplustel rahulikult üleminekuks valmistuda. Aga lähematel aastatel saavad vähemalt Starmani kaabel-tv kliendid vaadata edasi ka analoogtelevisiooni ega pea telerivaatamiseks mingeid uusi seadmeid ostma. Liiatigi on kõik uued telerimudelid varustatud digituuneritega ning mõne aasta pärast pole enamikus kodudes üldse vaja eraldi digiboksi DigiTV vaatamiseks soetada.

• Kas teil on plaanis jääda kaablioperaatoriks või on kliendil lootust lähiaastatel ka fiiberühendusteks?

Starmani baasvõrgud ongi ehitatud valguskaablitest, ainult ühendused võrgusõlmest kliendini on enamasti tehtud koaksiaalkaabliga. Vastavalt kliendiarvu kasvule jõuab fiiberoptiline kaabel piltlikult öeldes kliendile kogu aeg lähemale, sest võrguressurssi jaotatakse üha väiksema arvu klientide peale. Näiteks Starman on umbes 10% ühendatud kortermajadest rajanud fiiberoptilise võrgu. Kiirusenõudluse suure kasvu tõttu tasub iga võrguehitustöö käigus vedada majani mitmekiuline fiiberoptiline kaabel, sest kaabli kulu moodustab suhteliselt väikese osa selliste tööde kogumaksumusest.
Täna valib keskmine internetiühendusega liituja allalaadimiskiiruseks 30 megabitti sekundis. Kui jätkub senine 50%-ne tarbimismahu kasvutrend aastas, on kolme aasta pärast keskmiseks koduseks internetikiiruseks juba rohkem kui 100 megabitti. Palju on diskuteeritud selle üle, kas kaabelvõrk peab sellele vastu, kui 100-megabitine koduinternet muutub laialt levinud tarbekaubaks.
Starmani võrgus kasutatav DOCSIS 3.0 tehnoloogia võimaldab igasse koju pakkuda internetikiirust kuni 5 gigabitti sekundis, mis on praegusest kõige kiiremast koduinternetist veel üle 30 korra nobedam. Võrgu arendustööde järel on võimalik 5-gigase internetikiiruse piir isegi ületada. Kuid hetkel on need kiirused teoreetilised, kuna pole niivõrd suurt läbilaskevõimet toetavaid kliendiseadmeid. Täna on seadmetootjate kiiruselaeks jäänud 400 megabitti sekundis. Lähiaastatel on aga selles vallas oodata uusi lahendusi ning loodetavasti on peagi olemas ka kuni 1-gigaseid ühenduskiiruseid toetavad kodused kaabelmodemid ja –ruuterid.

• Olen tugitoolisportlane Saaremaalt. Sooviksin teada, millal oleks mul taas võimalik näha Viasat Baltic Sporti? Vahepeal see oli, aga siis kadus jälle ära.

Viasat Baltic Sport on meie programmivalikus küll, kuid Viasati spordipaketis, mida seda saab vaadata ainult digitelevisiooni võrgu kaudu. Kuressaare kaabelvõrgu digitaliseerimine poleks Starmanile probleemiks, kui meil oleks võimalik leida lahendus ligi 160 digitaalse telekanali ülekandeks Kuressaarde. Tavaliselt rendime selleks Eesti Energia või Eesti Raudtee fiiberoptilisi ühendusi, kuid Kuressaares kumbki neist teenusepakkujatest infrastruktuuri ei oma. Seetõttu otsime praegu alternatiivseid võimalusi suurema hulga digikanalite edastamiseks Kuressaarde, et saaksime seal ka kaabelvõrgu kaudu digitelevisiooni pakkuda. Üheks lahenduseks võiks olla riikliku Estwin projekti raames rajatav fiiberoptiline võrk.

• Kas 100 mega on aus reklaam? Tegelikult saab seda 100 mega ainult 1 x sekundiks. Kas ei oleks aeg lõpetada lollitamine, sest sellest Starmani TURBOST ei ole tegelikult midagi kasu, peale reklaami võimaluse. Muidu asjad töötavad (TV, telefon ja internet) Ainult see reklaam on ebaaus.

PowerBoost ei ole reklaamitrikk, vaid see tehnoloogia on mõeldud netilehtede võimalikult kiireks avamiseks, mitte failide allalaadimiseks. Kuna enamik veebilehtedest on väiksemad kui 10 megabaiti, siis enne järgmist klikki ehk uue veebilehe avamist käivitub taas PowerBoost ning praktiliselt kogu aja saab nautida internetiühendust tippkiirusel. XL internetipaketis me lähiajal enam PowerBoosti ei rakenda ehk kiirus on kogu aeg 150 megabitti sekundis, mis võimaldab ka faile ülikiiresti arvutisse laadida.

• Olen aastaid Starmani teenuste kasutaja, kuid viimasel ajal on hakanud telepilt analooglevis näitama samu vigu, mis on iseloomulikud DTV-le. Samas kellegi käest aru pärida ei ole – automaatvastaja. Starman peaks ikka hoidma klienditeeninduse ning avarii tehnilise teeninduse töös ööpäevaringselt. Mis kasu on mul teatada rikkest homme, kui ma homme ei saa seda saadet vaadata või mis kasu on interneti rikketeate edastamisest homme, kui homme peab internetipanga makse juba kohal olema? Millal hakatakse stabiilset teenust osutama ja klientide jaoks probleemseid asju lahendama kliendile sobival ja vajalikul ajal?

Vabandan, kui Te pole saanud kiiresti ühendust meie klienditeenindusega. Kell 7:00 – 23:00 tegelevad klientide probleemidega teenindajad, väljaspool seda aega registreerib kõik klientide pöördumised automaatvastaja. Oleme väga tänulikud, kui jätate teate automaatvastajale, sest siis saavad meie teenindajad esimesel võimalusel asuda probleemi lahendama. Starmani kõnekeskuses on töös ka automaatteenindus, mis tähendab seda, et telefonikeskjaam teavitab automaatselt klienditeeninduse telefonil 1770 helistajat kliendi võrgupiirkonnas esinevatest riketest, plaanitud hooldustöödest ja ootejärjekorra pikkusest. See automaatteeninduse süsteem väldib olukorda, et klient peaks kõnele vastamist ootama liiga kaua: erinevalt poekassast ei näe ju klient, kui pikk järjekord on. Kui ootejärjekord on üle 4 minuti, siis me klienti ootama ei jäta, vaid registreerime kõne ning helistame ise lähitundide jooksul tagasi.

• Miks ma ei saa kolmikpaketis lauatelefonist loobuda?

Saate ikka. Augusti lõpus turuletoodud Starman Stardiga saab iga klient valida enda paketti meelepärased teenused ning määrata näiteks telekanalite hulga, internetiühenduse kiiruse, tasuta telefonikõnede mahu ja soovi korral ka lisateenused. Soovi korral võite lauatelefonist loobuda. Maksta tuleb loomulikult vaid nende teenuste eest, mis olete ise oma paketti valinud.

• Telekapilt Saaremaal paraneb? Praegune pilt on üsna udune.Tahaks ikka digipilti,mis oleks kvaliteetne. Elan korrusmajas, kus on kõigil Starmani pakett valitud, aga peab vist Elioniga liituma, sest selline udune pilt mind küll ei rahulda ja milleks silmi rikkuda.

Telepilt ei tohiks mingil juhul olla udune. Palume Teil võtta ühendust meie klienditeenindusega telefonil 1770 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee, et saaksime saata tehniku kohapeale probleemi lahendama.

• Millal hakkab Starman pakkuma reaalselt 100 Mbit ühendust? (PowerBoost on täielik häma, seda teate isegi).

Internetikiiruse oleme tõstnud 150 megabitini sekundis, mis hetkel kõige kiirem koduinternet Eestis. Käivad testid ka 400-megabitiste ühenduste pakkumiseks kodudesse. Lähiajal XL internetipaketti kuuluval 150-megabitisel koduinternetil enam PowerBoosti ei rakendata.
Millal saan valida omale sobivad kanalid ilma venekeelse ballastita? Näiteks Discovery, National Geo, ja BBC kanalid + eesti kanalid.
Paljudel DigiTV kanalitel saab televaataja ise määrata heli ja subtiitrite keele. Enamasti saab valida inglise ja vene keele vahel.

• Miks on kõik paketid umbselt täis venekeelseid kanaleid? See on eestlaste ahistamine. Parem olgu inglise keelsed, nendest saab vähemalt enamik aru.

Alates sellest sügisest saate valida endale meelepärased telekanalid 5 põhipaketi ja 10 teemapaketi seast. Ei saa sugugi öelda, et kõik paketid koosneksid vaid venekeelsetest kanalitest.
Lisaks saab osadel kanalitel ise valida erinevates keeltes heli ja subtiitrid juhul, kui telekanal seda võimalust pakub. Ainult venekeelse heliga on vaid need Venemaa telekanalid, mis ongi eeskätt suunatud venekeelsele televaatajale.
Vähem teatakse seda, et audio valikuvõimalus ei kaasne mitte ainult digitelevisiooni, vaid ka traditsioonilise kaabeltelevisiooniga. DigiTV kliendid peavad keele valimiseks vajutama digiboksi puldil audio valiku nuppu, traditsioonilises kaabeltelevisioonis heli keele vahetamiseks peab televaatajal olema kodus stereoheli toetav teler ning järgida tuleb seadme kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

• Miks on zuumboxi kaudu nähtav telekava vigane? (Ajakava ei klapi, rääkimata õigekirjast.)

Tavaantenniga vaadatava digitelevisiooni ZUUMtv saatjatevõrgu ja tehnilise infrastruktuuri (sh. elektroonilise saatekava EPG serveri) korrasoleku eest hoolitseb AS Levira. Edastame need märkused meie koostööpartnerile. Kui aga mõtlete seda, et saated ei alga täpselt telekavas toodud ajal, siis siin saame vaadata vaid telekanalite poole, kelle ainuvõimuses saadete õigeaegne alustamine ja lõpetamine on.

• Mis ajaks plaanite katta kogu Eesti, võimalusega kasutada täislahendust? ( TV, internet ja telefon)

Laiendame oma võrku pidevalt ning tehnoloogia areng pakub meile pidevalt ka uusi tehnilisi lahendusi. Kuna Eesti on suures osas suhteliselt hõredalt asustatud, siis igasse metsakülla ja -tallu kaablivõrk ei jõua, kuna selle rajamine oleks meeletult aeganõudev ja kulukas. Küll aga loodame, et saame tulevikus pakkuda kolmiklahendusi õhu kaudu sarnaselt praegu toimivale ZUUMtv-le.

• Palun vastust, miks on ETV HD programmis hääle kvaliteet katkendlik ja nii juba pikemat aega, kuna tegemist on eraldi maksustatava HD paketis oleva kanaliga (99 krooni), siis miks ei ole viga kõrvaldatud pikema aja jooksul Starmani poolt?

Probleem ilmnes siis, kui ETV hakkas näitama telepilti laiekraaniformaadis 16:9 ekraanisuhtega. ETV esimest programmi näitab Starman üleskonverteerituna HDTV (High Definition Television) formaati. Üleskonverteerimisteenust ostetakse sisse lepingupartnerilt ASilt Levira, kes pole vaatamata pingutustele 16:9 ekraaniformaadis telepildi konverteerimist korralikult tööle saanud. Seetõttu on Starman hankinud vajalikud seadmed, et ise teleprogramme HD-formaati konverteerida. Hetkel käib lahenduse testimine ning hiljemalt oktoobris saavad aga HD televisioonipaketiga liitunud vaadata ETV telepilti taas korraliku heli ja paranenud pildikvaliteediga.
Starman vabandab võimalike häirete pärast HD-formaadis ETV heli edastamisel ning teeb kõik endast oleneva, et lahendada probleemid võimalikult kiiresti. Teiste HD telepaketis sisalduvate kõrgeraldusega teleprogrammide edastamisel häireid ei esine. Lisaks ETV-le näitab Starman HD täisformaadis maailma ühte populaarsemat teadus- ja looduskanalit National Geographic HD, Euroopa juhtivaid spordikanaleid Eurosport HD ja Eurosport 2 HD, ajalookanalit History HD, ekstreemspordile keskenduvat Rush HD-d, kultuurikanalit Arte HD ning elavat muusikat esitavat telekanalit I-Concerts HD. Peagi on kavas täiendada HD paketti juba uute telekanalitega.

• Kas on plaanis tõsta Zoom tv saatjate võimsusi, et oleks kaetud kogu Eesti?

ZUUMtv kättesaadavus on heal tasemel, kaetud on umbes 96% Eesti kodudest (http://www.starman.ee/teenused/zuumtv/leviala). Samas ei välista me tulevikus saatjate võimsuste tõstmist või uute lisamist, kui leiame selleks sobiva lahenduse. Leviprobleemide korral on tihti olnud abiks võimsama (suurema elementide arvuga) antenni paigaldamine, võimendi kasutamine või antenni tõstmine. Jälgida tuleb ka seda, et antenn oleks telesaatjaga samas polarisatsioonis. Probleemide korral palume ühendust võtta Starmani klienditeenindusega telefonil 1770 või e-postil aadressil klienditugi@starman.ee, et saaksime murele lahenduse leida.

• Te suudate klenditeeninduse (1770) normaalselt tööle saada? Olin pikaajaline Starmani klient, aga viimased 2 nädalat ei suutnud Teie klenditeenindus minu probleemidele lahendust leida. Iga klenditeenindaja ajas erinevat juttu... kuni vihastasin ja loobusin teenusest.

Mul on kahju, et klienditeenindus ei vastanud Teie ootustele. Samas teadmata konkreetse probleemi sisu on siin raske ammendavat vastust anda. Seetõttu võtke palun minuga ühendust, et saaksin end juhtunuga kurssi viia.

• Miks on uue L paketi (70 kanalit) hind 30 krooni võrra kallim kui endisel digikodu (või kodudigi) (80 kanalit) paketil? Kanalid ju kõik põhiliselt samad... ainult uues ja kallimas on neid vähem ja miks ei ole uues vene paketis peale ETV teisi eestikeelseid kanaleid? Kas see pole mitte vihje, et "eestlased, see pakett pole teile, teie võtke hoopis 60 krooni kallim pakett"?

Starman Start on loodud eelkõige neile, kes soovivad ise oma paketi mitmest teenusest kokku panna. Ilmne hinnavõit tuleb just mitme teenuse kasutamisel.

• Kas on võimalik Showtime, Viasat Exploreri ja Viasat History inetud TXT formaadis subtiitrid muuta silmale palju meeldivamaks dvb formaadiks?

Subtiitrid lisab telekanal ise, mitte Starman. Edastame selle probleemi telekanalitele ning proovime nendega peetavatel läbirääkimistel sellele lahenduse leida.

• Kas on lõpuks võimalik digipaketis edastatava ETV2 formaadiedamise signaal korda teha? Kord on laiekraanpilt normaalne, siis jälle servadest paari sentimeetri võrra kitsamaks näritud, nii et isegi ETV2 logo on osaliselt kadunud.

Põhjus on telejaama väljastavas pildiformaadis: Starman ise seda ei muuda. Edastame Teie mure ETV-le.

• Miks on nii, et Starmani 150 mega internetti on aeglasem kui Elioni 12mbit internett? Miks on nii, et õhtul 6 - 11 on mahupiirang internetti kasutades, kas Starman on oma välislingi 100-kordselt üle müünud ning pole üldse ressursse?

Mingit numbrilist mahupiirangut ei ole. Võrgu koormusest ja internetikasutajate aktiivsustest lähtuvalt võib muidugi esineda kõikumisi reaalses internetikiiruses nagu ka teiste internetiteenuse pakkujate puhul. Interneti välisühendust on Starman pidevalt suurendanud. Palun saatke oma kontaktandmed klienditugi@starman.ee, et saaksime probleemiga detailsemalt tegeleda.

• Miks Sony Enter kanali subtiitrid plaksivad kiiresti või puuduvad sootuks?

Nagu eelpool öeldud, lisab subtiitrid telejaam. Sony TV-l on tõesti esinenud subtiitritega tehnilisi probleeme, mille kohta oleme saatnud telekanalile ka omapoolsed märkused. Meile on lubatud, et need probleemid lahendatakse lähitulevikus.

• Zuumi tasulistele kanalitele puudus järsku ligipääs. Sai helistatud Starmani klienditeenindusse. Sealt paluti kaart Tartusse tuua. Elan ise Tartust 100 km kaugusel ja pidasin sellist ettevõtmist liiga kulukaks. Pakuti, et mehaanik tuleb koju millega nõustusin. Mehaanik vahetas kaardi ja asi hakkas toimima. Üllatus oli aga suur kui sain järmine kuu arve 200+180eek. Kuidas saab võtta remonditasu Starmanile kuuluva kaardi või digiboksi remondi eest.

Kui tegemist on seadme veaga, siis tehniku visiidi eest tasu ei võeta. Kuna antud juhul võib olla tegemist eksitusega, palume pöörduda meie klienditeeninduse poole telefonil 1770 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee .

• Miks on Starmanil Tartus väga ebastabiilne internet? (Kiirus õhtuti aeglane või kaob üldse ära.)

Mingit üleüldist internetiprobleemi Tartus pole. Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega numbril 1770 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee, et saaksime Teie internetiühenduse korrasolekut täpsemalt kontrollida.

• Miks ma ei saa ise valida, mis kanaleid vaataks? Miks pean vaatama suurt hulka venekeelseid kanaleid ja nende eest maksma?

Saate valida meelepärased telekanalid viie põhipaketi ja 10 teemapaketi seast: alates filmist, spordist ja muusikast kuni üliselge pildiga HD-kanalite, Vene, Euroopa ning laste pakettideni.
Digi-tv arenguga muutub kanalite üksikuna valimine tehniliselt võimalikuks, kuid see saab olema oluliselt kallim ja keerukam kui täna pakettide kaupa telekanalite valimine. Kui pakkuda üksikute kanalite kaupa valimist, siis on täiesti reaalne võimalus, et kui inimene valib endale 10 kanalit, siis nende hind võib tulla kallim kui 70-kanaliga L-pakett. Kanalitootjad kehtestavad erineva hinna erinevate pakettide jaoks, lisaks sõltub programmi hind operaatoritele veel ka prognoositavast vaatajate arvust.

• Miks ei suuda Zuumbox püsida ei ajas ega selles, et kui kanalitele tehakse asukoha vahetus, jätab ta nö tühja kanali?

Telesaadete õigeaegne alustamine ja lõpetamine on paraku telekanalite endi ainuvõimuses. Tühje kanaleid kanaliplaane aeg-ajal tekib, kuid ZUUMtv tehnilise infrastruktuuri eest vastutav AS Levira proovib kanaliplaani sättida nii, et seda tuleks ette võimalikult vähe.

• Kas te ei leia, et teie hinna-kvaliteedi suhe on paigast ära?

Minu hinnangul pakub Starman Eestis parima hinna ja kvaliteedi suhtega telekommunikatsiooniteenuseid kodudele. Mõned näited: 1-megabitine koduinternet 159 krooni eest kuus, odavaim televisioonipakett 109 krooni, telefon koos interneti ja televisiooniga võttes sootuks ilma kuutasuta.

• Kas ja millal hakkate edastama Viasat Sport Balticut. See on sisuliselt ainuke kanal mille tõttu kaalun tõsiselt Viasatile üleminemist. Minu poolest võiks kanal kas või väikese lisatasu eest olla.

Näitame Viasat Baltic Sporti alates eelmise aasta augustist. Kanalit näeb Viasati spordipaketis, mis sisaldab lisaks veel golfikanalit Viasat Golf ja hokikanalit Viasat Hockey. Viasat Sport pakett maksab 99 krooni kuus, koos Viasati filmipaketiga tellides on aga kuutasu kokku 149 krooni.

• Kas tulevikus jääb kaabellevis ka analoogpildi vaatamise võimalus? Sest ei taha koju hakata kolme digiboksi ostma!

Eestis ei ole paika pandud mingit tähtaega kaabellevis analoog-tv väljalülitamiseks ning vähemalt Starman kavatseb küll kaabel-tv edastamist paralleelselt ka analoogformaadis jätkata.
Tõenäoliselt kaugemas tulevikus see üleminek tehnoloogia arengust lähtuvalt siiski tuleb, sest tulevik on digitelevisiooni päralt. Lihtsalt digitaaltelevisioon võimaldab edastada ka kaabelvõrkudes rohkem telekanaleid, kõrgeraldusega üliselge pildi ja ruumilise stereoheliga HD-kanaleid ning pakkuda ainult digitelevisioonile omaseid lisavõimalusi: näiteks erinevates keeltes heli ja subtiitrite valikut, pildi formaadi valimist, võimalust vaadata ühe nupulevajutusega otse teleriekraanilt terve nädala telekava, saadete broneerimist saatekavas koos meeldetuletuse ja automaatse kanalivahetusega, lapselukku jne. Lisaks suuremale arvule telekanalitele sisaldab digi-tv ka digitaalseid raadioprogramme. Kui Eesti riik otsustab ka kaabelvõrkudes analoogtelevisiooni edastamise lõpetada, siis on ääretult oluline, et määrataks mõistliku pikkusega üleminekuaeg nagu see oli ka digilevile ülemineku puhul (näiteks 2-3 aastat). See võimaldab nii televaatajatel, teenusepakkujatel kui ka elektroonikakauplustel rahulikult selleks üleminekuks valmistuda. Aga lähematel aastatel saavad vähemalt Starmani kaabel-tv kliendid vaadata edasi ka analoogtelevisiooni ega pea telerivaatamiseks mingeid uusi seadmeid ostma. Liiatigi on kõik uued telerimudelid varustatud digituuneritega ning mõne aasta pärast pole enamikus kodudes üldse vaja eraldi digiboksi DigiTV vaatamiseks soetada. 

• Miks lõpetati Mezzo kanali näitamine?

Telekanali Mezzo vaadatavus oli väike ning programmitootja küsitav hind kanali edastamise õiguse eest väga kõrge. Hetkel peame programmitootjaga läbirääkimisi, kuidas saaksime Mezzo lisada muusika teemapaketti. 

• Miks SAT 1 ära võeti?

SAT 1 on täiesti olemas XL-, L- ja M-telepakettides (vt. http://www.starman.ee/teenused/tv).

• Miks maksab 100 kanaliga RUS pakett ainult 119 krooni ja 70 kanaliga eestlastele müüdav pakett 189 krooni?

R-paketis puuduvad mitmed sellised telekanalid, mille edastamise eest küsib programmitootja kõrget hinda. R-paketi 100st kanalist 83 on venekeelsed. Kuna R-pakett on kokku pandud eeskätt venekeelsetest kanalitest, siis meil võimalik seda antud hinnaga pakkuda.

• Olen digitv klient ja viimasel ajal täheldanud märgatavat pildikvaliteedi langust. Suvel loobusin sel põhjusel HD paketist. Hiljem, peale sageduste muutmist on tõsiselt hakkima hakanud juba ka tavakanalid. Klienditeenindus soovitas digiboksi uuesti seadistada, see tõesti aitas, mõned päevad oli pilt täiesti ok. Nädalavahetusel oli eesti kanaleid aga jälle pea võimatu vaadata, väliskanalid olid ok. Uus seadistamine midagi ei muutnud. Ära tüütab.

Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega numbril 1770 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee, et saaksime konkreetse ühenduse korrasolekut täpsemalt kontrollida. Paha ei tee ka tehniku visiit: vahel võib probleem olla korteri- või majasiseses kaabelduses.

• Pikemat aega ei saa digist vaadata normaalselt kanaleid Showtime,ID. Pilt hangub, kaob ära, subtiitrid ilmuvad kuidas juhtub. Miks sellist asja ükskord korda ei saa.

Subtiitrid lisab telejaam. Neil kanalitel on tõesti aeg-ajalt esinenud tehnilisi probleeme, kuid meile on lubatud, et need lahendatakse lähitulevikus.

• Mida on Starmanil kavas teha Levira saatekeskuse hinnapressingu lõpetamiseks ja kuidas saavad kliendid ja teised head inimesed selles abiks olla?

ZUUMtv teenuste osas on Levira hinnapressing tõesti tuntav. Teeme omalt poolt kõik selleks, et see meie kliente ei mõjutaks.

• Pärast digile üleminekut on Õismäe 59-s majas pilt väga halb -pildil on diagonaalsed triibud. Tihti on pilt nähtamatu, selline oli ka eile õhtupoolikul kolme tunni vältel.

Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega numbril 1770 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee, et saaksime konkreetse ühenduse korrasolekut täpsemalt kontrollida. Paha ei tee ka tehniku visiit: vahel võib probleem olla korteri- või majasiseses kaabelduses.

• Millal Starman läbi pureb selle andmemahu hulga ja lubab ka nn prime time'il näiteks Youtube'i kasutada. Praegu ei ole mittemingisugust võimalust video käima saada 18-23 ajavahemikus. Kasutades VPN'i ehk. pettes ära ühenduse asukoha, laeb video kiiresti ette.

Tegemist ei ole meiepoolse piiranguga. Meie interneti välisühenduse pakkuja on tunnistanud probleemi esinemist. Tegeleme koostöös välisühenduse pakkujaga aktiivselt lahenduse otsimisega.

• Miks on enamus Starmani pakutavatest kanalitest venekeelsed? Isegi kui on inglisekeelne kanal, siis on see ära solgitud venekeelse pealelugemisega. Kas seda kuidagi nii ei saaks teha et oleks olemas pakett kus neid kanaleid ära ei solgita ja oelmas pakett kus seda on tehtud (et venelastele siis nende pakett ja teistele teine)? Või veel parem oleks kui oleks selline seadistuse võimalus, et kui tahan, siis panen vene keele tõlke peale ja kui ei taha siis ei pane. Ja üleüldse kuidagi liiiga palju neid vene kanaleid. KasTeil ei oleks võimalik teha ka mingeid teemapakette vms (nt nagu Elionil)?

Pakume 5 põhipaketti ja 10 teemapaketti just seepärast, et nende midagi oma maitsele vastavat iga televaataja. Näiteks 78 telekanaliga XL-paketis on üksnes venekeelseid telekanaleid vaid 16.
Digi-TVs filme vaadates saab ise valida keele ja subtiitrid juhul, kui telekanal seda võimalust pakub. Nagu eelpool kirjeldatud, ei ole kanalid Eesti turu väiksusele viidates kuigi agarad eestikeelse tõlke lisamisel.
Küll aga on rohkem kui kümnel Starmani programmivalikus oleval kanalil on võimalus valida inglise- ja venekeelse heli vahel. Ainult venekeelse heliga on vaid need Venemaa telekanalid, mis ongi eeskätt suunatud venekeelsele televaatajale. Audio valikuvõimalus ei kaasne mitte ainult digitelevisiooni, vaid ka traditsioonilise kaabeltelevisiooniga. Keelevaliku võimalusega telekanalite nimekiri ja juhised on ära toodud aadressil http://www.starman.ee/meediablogi/kuidas-telekanalitel-heli-keelt-vahetada

• Miks pakub Starman soodustusi ja hea hinnaga pakette ainult uutele klientidele? Kauaaegsele Starmani kliendile ei ole mitte midagi.

Uusi personaalseid pakette saavad võrdsetel tingimustel ja samade hindadega endale kokku panna nii uued kui ka olemasolevad kliendid. Kuigi kõik olemasolevad kliendid saavad oma seniseid pakette samade hindadega edasi kasutada, soovitan tutvuda meie veebilehel „paketiehitajaga“, sest koos Starman Stardi teenusega uuendasime põhjalikult kogu tooteportfelli. Kliendi jaoks tähendab see rohkem telekanaleid, kiiremat kodust internetti, tasuta telefonikõnesid kasvõi Austraaliasse ning palju lisavõimalusi, kuid sugugi mitte kallimat hinda. 

• Millal saab jälle kvaliteetset analoogpilti?

Kaabelvõrkudes on siiani analoog-tv olemas ning selle pakkumist on Starmani kavas vähemalt lähematel aastatel jätkata.

• Millal saab Starmaniga Rannamõisas eramajas liituda kaabliga ja kas üldse kunagi saab?

Lähiajal saame Teile pakkuda tõenäoliselt vaid õhu kaudu levivat digitelevisiooni ZUUMtv. Soovitame ühendust võtta meie klienditeenindusega.

• Miks ei näidata Hallmark kanalit?

Kanal on täiesti olemas XL- ja L-pakettides, aga segadust võib tekitada see, et telekanal muutis hiljuti oma nime. Nüüd on selle teleprogrammi nimi Diva Universal.

• Kas oleks ehk mõeldav selline lahendus, et ostan näiteks mingi konkreetse spordiürituse telepildi (näiteks mingi spordiala MM võistlused), miks mitte ka üksiku mängu pildi?

Eestis edastamise jaoks ei ole täna kahjuks võimalik sel viisil ülekandeõigusi osta.

• Digile ülemineku reklaamikampaania ajal lubati kõiksugu hüvesid, aga nüüd pole eriti midagi. Pilt pidi tulema parem, saab vaadata saatekava jne. Nüüd tuleb välja, et saatekava ei näe, videomakki panna ei saa jne. Ja mina vana loll ostsin uue teleri, digiboksiga, et oleks kindlam. Naabrinaisel samad probleemid, kuigi on Elionis.

Digitelevisioon pakub siiski oluliselt enam võimalusi kui vana analoogtelevisioon: rohkem telekanaleid, parem pildi ja heli kvaliteet, üliselge pildiga HD-kanalid, elektroonne saatekava otse teleriekraanil koos meeldetuletuse ja automaatse kanalivahetusega, erinevates keeltes heli ja subtiitrite valik jne. Samuti on digiajastu toonud saadete ja filmide salvestamisvõimalusi juurde: iga televaataja saab endale soetada salvestava digiboksi või kasutada alternatiivina saadete salvestusteenust, mida vana analoogtelevisioon ei võimaldanud. Soovitan Teil tutvuda Starman Stardi pakutavate võimalustega, et saaksite parema ülevaate.

• Miks Starman eksitab vaatajat mittetõepärase reklaamiga, mille sisu ei ühti sõnadega. Kui kuulutatakse, et iga vaataja saab valida mida soovib, siis peab ka valida saama, aga mitte kolme hinna vahel. Tänased telekad on juba varustatud dekooderite kaardipesadega ja digi-TV peaks olema rajatud just digikaartidele, mis avab aint neid kanaleid, mida tellid. Starman aga pakkub mingeid boxe.

Starmani digitelevisiooni näeb ka digiteleriga, millele digituuner on juba sisse ehitatud. Kui kaardilugejat ei ole, saab meilt ka Conaxi mooduli digitelerile vaatajakaardi sisestamiseks. 1-aastase tähtajalise lepingu korral saab SD digiboksi või Conaxi mooduli Starmanilt kasutamiseks täiesti tasuta.

• Interneti kiirus ei vasta lubatule, liitusin uue lubatud 150 mb/s internetiga, aga kiirus on püsivalt 25-30 mb/s. Algselt öeldi et ruuter ei ole n-tüüpi, ostsin ka uue ruuteri 2000 krooni eest, olukord ikkagi sama.

150-megabitise internetiga liitudes saate Starmanilt tasuta kasutamiseks WiFi-toega modemi, mida kasutades ei tohiks kiiruseprobleemi tekkida. Võimalusel võtke ühendust meie klienditeenindusega, et saaksime probleemile lahenduse leida.

• Milline kokkusattumus - täna ei olnud netti&tv'd 3 tundi. Miks Starman ei tee tagasiarvestust katkestustel, mis on pikemad kui 30 minutit? Arvestuse alla võiks siis minna üks päev.

Tegemist oli plaanipärase hooldustööga, millega kaasnevast katkestusest oli kliente eelnevalt e-posti teel teavitatud.

• Kuhu kadus Stardist 100 kanalit sisaldav digitv pakett?

100 telekanaliga pakett on jätkuvalt meie teenustevalikus olemas. Meie klienditeeninduselt saab selle kohta täpsemat infot. Koos Starman Stardiga tõime välja 5 uut põhipaketti ning 10 teemapaketti ning suurendasime programmivalikut ühtekokku 157 telekanalini. Seega muutusid klientide võimalused endale meelepärased telekanalid leida hoopis paremaks.

• Kui otsustate lõpetada mõne kanali edastamise, siis miks tihti ei asendata seda mõne teise kanaliga vaid vähendatakse lihtsalt kanalite arvu?

Enamasti lisame asemele uue telekanali. Näiteks 1. juunil lisandus Starmani klientide programmivalikusse ajaviitefilme ja seriaale näitav kanal Sony Entertainment Television, mida saab vaadata eestikeelsete subtiitrite ning inglise- või venekeelse heliga. 1. juulil hakkasime näitama uut filmi- ja seriaalikanalit Universal Channel, mis keskendub trilleri-, draama-, õuduka- ja krimižanritele. Ka see teleprogramm saab alates järk-järgult eestikeelsed subtiitrid.