Jaak Juske: Linna ja Pro Kapitali vahel sõlmitud leping on ebaseaduslik

 (19)
Jaak Juske ja Raul Ranne
Jaak Juske ja Raul RanneFoto: Vallo Kruuser

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Jaak Juske peab ebaseaduslikuks Tallinna linna ja Pro Kapitali vahel sõlmitud lepingut, mille kohaselt tuleb linnal maksta arendajale 917 000 eurot, kui Pro Kapitali soovitud detailplaneeringut ei suudeta järgmise aasta oktoobriks kinnitada.

Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Allan Remmelkoor selgitas linnaga sõlmitud kokkulepet selliselt, et kuna avalik Kalaranna tänav on täna osaliselt ehitatud Pro Kapitali maale, siis tavapäraselt tuleks selles olukorras tänava alla jääv eramaa omanikult koheselt ja õiglase hüvitise (turuväärtuse) eest ära osta. Kompromissi käigus oli aga Pro Kapital nõus linnatänava jaoks maa maksumaksjale andma tasuta. "Sellist vastutulekut ei teeks keegi meist niisama. Vastutulekuid ja kompromisse on võimalik teha siis, kui mõistliku aja jooksul luuakse võimalused täna sadama ja tühermaana seisva eramaa paremaks kasutamiseks, võimaldatakse ehitada sinna avalikult kasutatav rannapark, rannapromenaad ning sellega piirnev täna kehtivas üldplaneeringus ettenähtud hoonestus, mis hüvitaks eraomanikule aastate jooksul tasutud maamaksu ja eramaast olulise osa tasuta avalikkusele andmise. Seda nimetataksegi avalike ja erahuvide kompromissiks," kirjutas Remmelkoor.

Seotud lood:

Juske arvates kuulub aga Tallinna põhimääruse järgi detailplaneeringute kehtestamine ja linnale rahaliste kohustuste võtmine linnavolikogu pädevusse. "Seega ei ole linnavalitsusel õigust ilma linnavolikogu heakskiiduta selliseid rahalisi kohustusi võtta," selgitas Juske olukorra absurdsust. "Selliste kohustuste võtmine muudab planeeringute menetlemise ja avaliku arutelu mõttetuks."

Selguse saamiseks esitas Juske linnapeale arupärimise, milles soovib linnapealt selgitusi, kes sõlmis kõnealuse lepingu ja kes andis lepingu sõlmimiseks volituse. "Lisaks soovin teada, kas linnavalitsus on arendajatega veel selliseid lepinguid sõlminud ja kui suuri rahalisi kohustusi on linnale võetud. Peale selle ootan linnapealt selgitust, kuidas tagab linn taoliste siduvate lepingute puhul planeeringute menetlusel avaliku arutelu ja avaliku huviga arvestamise," lisas Juske.