Järvamaa puidufirmad teevad koostööd soomlastega


25. jaanuar (Ärileht Online) - Järva maavanem Üllar Vahtramäe allkirjastas 24. jaanuaril lepingu Phare Läänemere regiooni piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti FIN EST WOOD NETWORK elluviimiseks.

Majandusosakonna juhataja Toomas Tippi ütles, et projekti eesmärgiks on puidufirmade uute toodete väljaarendamine, olemasolevate toodete kvaliteedi parandamine, uute turgude leidmine ja piireületav koostöö Lõuna-Soome ettevõtetega.

Projekti sihtgruppideks on Järvamaal ja Lõuna-Soomes tegutsevad puidufirmad, kelle toodanguks on mööbel, palkmajad, grillkojad, aknaraamid, uksed, saematerjal jms. Projekti tootearendusseminaride tulemusel töötatakse välja 3-5 uut toodet ja soovitakse parandada kümne olemasoleva toote kvaliteeti.

Õppepraktika käigus omandavad Eesti ettevõtete töötajad uusi oskusi Soome ettevõtetes ning Soome ettevõtjad tutvuvad Järvamaa puiduvaldkonna ettevõtetega, mille tulemusel luuakse eeldused ettevõtetevahelise koostöövõrgustiku kujunemiseks.

Kavas on läbi viia ka turu-uuring Saksamaal Hamburg-Bremeni majanduspiirkonnas, et selgitada sealse turu nõudlus Soome ja Eesti puiduvaldkonna ettevõtete toodetele.

EL Phare Läänemere regiooni piiriülese koostöö programm toetab projekti 447 428 krooniga. Järva maavalituse panus on 112 495 krooni.