Jürgen Ligi osaleb euroala ja ELi rahandusministrite kohtumistel

 (7)
Saksa ajakiri pakub eurogrupi uue juhina välja rahandusminister Jürgen Ligi
Foto: Taavi Arus

Rahandusminister Jürgen Ligi osaleb täna ja homme euroala ning Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumistel Brüsselis, kus tähtsamateks teemadeks on seekord riikide abiprogrammid ning pangandust ja eelarvedistsipliini puudutav reeglistik.

Tänasel eurogrupi kokkusaamisel on arutlusel Hispaaniale finantssektori laenu andmise põhimõtted, mille eelduseks on kogu panganduse tugevdamist toetav selgete tingimustega programm. Hispaanialt oodatakse samuti ülemäärse eelarvepuudujäägi protseduuri ning Euroopa semestri raames võetud kohustuste täitmist, teatas rahandusministeerium.

Kreeka uus rahandusminister Yannis Stournaras annab ülevaate Ateena praegusest tegevuskavast, kohtumisel vaadatakse üle Kreeka programmi täitmise seis. Eesti toetab Kreeka abiprogrammi juba kokkulepitud rangeid tingimusi, mis on eelduseks riigi majandus- ja eelarveprobleemide lahendamisele pikas perspektiivis.

Arutlusel on ka Küprose olukord ning juuni lõpus küsitud abiprogrammi alused. Programmi väljatöötamine on algusjärgus.

Lisaks arutavad euroala rahandusministrid Euroopa Stabiilsusmehhanismi ratifitseerimise olukorda.

Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel (ECOFIN) homme on arutluse all liikmesriikide eelarvedistsipliini ning järelevalve määrused (nn 2-pakk). Eesti toetab eelarvedistsipliini tugevdamiseks mõeldud määruste kiiret vastuvõtmist.

Küpros tutvustab kohtumisel oma eesistumisaja tegevusprogrammi, arutatakse finantssektori kriisihaldusraamistiku direktiivi eelnõu ettepanekut ning pankade ja investeerimisühingute kapitalinõuete määruse ning direktiivi eelnõude läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. Eesti loodab Küprose eesistumisajal mõlema direktiivi läbirääkimistelt jõudsat edasiminekut.

Rahandusministrid kinnitavad 28.-29. juuni Ülemkogu poolt vastu võetud soovitused liikmesriikidele.

Ekspressi konverents 2020