Jüri Ratas: riigile peavad pensionide väljamaksed olema jõukohased

 (24)
Jüri Ratas - detsember 2016
Jüri Ratas - detsember 2016Foto: Sven Arbet

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Jüri Ratas Maris Lauri esitatud küsimustele pensionisüsteemi muudatuste kohta.

Maris Lauri soovis peaministrilt teada, kas pensionisüsteemi muudatuste aruteludesse kaasati erinevaid osapooli ning kas on olemas põhjalikumaid arvutusi.

Peaminister Jüri Ratas tõi välja, et eelmine valitsus on varem kaasanud aruteludesse sotsiaalpartnereid ja teadlasi. Ta lisas, et see on kindlasti plaanis ka praegusel valitsusel.

Ta märkis, et lõppotsust pole valitsusele ega Riigikogule veel esitatud.

„On öeldud nii, et see seaduseelnõu töötatakse välja lähima aasta jooksul, 2018. aasta esimeseks kvartaliks. Nii et ka see aeg on kindlasti väga tugevalt just kaasamise aeg,“ lisas peaminister.

Ratas tõi pensionisüsteemi põhilise eesmärgina välja selle, et riigil oleks jõukohane pensione välja maksta ja igal inimesel oleks selline pension, mis tagaks elamisväärse elu. Peaministri hinnangul on oluline, et inimesed ei langeks vaesuslõksu ja pensionid muutuksid solidaarsemaks.

Ta tõi välja ka mõned arvutused. Peaminister märkis, et täna miinimumpalka teeniva inimese esimese samba pension 2050. aastal oleks 740 eurot, uue süsteemi kohaselt oleks tema pension aga 1055 eurot. Ta lisas, et praeguse keskmise palga puhul saaksid inimesed 2050. aastal 1038 eurot, uue süsteemi järgi aga 1227 eurot pensioni.